BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Specyfika usług zdrowotnych
The Character of the Health Services
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 206-216, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Jakość usług medycznych, Zdrowie
Medical services, Quality of medical services, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące znaczenie sektora usług związane jest z dynamiką jego rozwoju. Specyfika działalności usługowej polega na jej elastyczności i indywidualnym dopasowaniu do potrzeb klienta. Usługi zdrowotne, o których mowa w artykule, są przykładem na dostosowanie posiadanej prze usługodawcę (lekarza) wiedzy do potrzeb i oczekiwań klienta-pacjenta. Opieka zdrowotna to "pajęczyna interakcji" między pacjentami a personelem medycznym. Jest to o tyle istotne, że każdy przypadek wymaga szczególnego podejścia i kontaktu bezpośredniego z usługobiorcą. Wraz ze wzrostem świadomości i wiedzy pacjentów zwiększyło się również zainteresowanie usługami zdrowotnymi i zmniejszyła niepewność dotycząca świadczenia. Dlatego też jakość usług medycznych jest pojęciem subiektywnym. (abstrakt oryginalny)

The growing importance of the service sector is connected with the dynamics of its development. The character of the service activity is based on its flexibility and individual adjustment to the client's needs. The health services discussed in the article are an example of adjusting the knowledge of the service provider (doctor) to the patient's needs. It is important, as each case requires an individual approach and a direct contact with the service recipient. That is why the quality of the medical services is a subjective concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barska A., Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze, [w] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 2. Bukowska-Piestrzyńska A., Satysfakcja nabywców usług zdrowotnych w Polsce i na Słowacji, [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa 2009.
 3. Daszkowska M., Usługi, produkcja, rynek, marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Gronrooss Ch., Management and Marketing in the Service Sector, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki 1982.
 5. Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.
 6. Hołub-Iwan J., Usługi medyczne, [w:] Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Karniej P., Wybrane innowacje organizacyjne w zarządzaniu ochroną zdrowia, "Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia" 2011, nr 4, s. 39.
 8. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, NJ, 1994.
 9. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
 10. Nawrolska I., Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. Nowotarska-Romaniuk B., Marketing usług zdrowotnych, Zakamycze, Kraków 2002.
 12. Panasiuk A., Tokarz A., Specyfika i klasyfikacja usług, [w:] Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 14. Tokarz A., Ekonomika usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu