BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zmodyfikowane opcje wsteczne o stałej cenie realizacji - analiza własności
Modified Fixed Strike Lookback Options - Analysis of the Properties
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 353-363, swykr., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Opcje, Wycena opcji, Waluta
Options, Options pricing, Currencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę analizowanych opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. Celem artykułu jest przedstawienie własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji i porównanie kształtowania się cen opcji zwykłych, opcji wstecznych i zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issues connected with the modified fixed strike lookback options: instrument characteristics, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the option price. The empirical data included in the article are presented on the basis of the pricing simulations of the options on EUR/PLN. The aim of the article is to present the properties of the modified fixed strike lookback options as well as to compare the pricing of standard, lookback and modified lookback options.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Conze A., Path dependent options: The case of lookback options, "The Journal of Finance" 1991, vol. XLVI.
  2. Dziawgo E., Analiza własności opcji wstecznych, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007.
  3. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
  4. Goldman B.M., Sosin H.B., Gatto M.A., Path dependent options: "Buy at the low, sell at the high", "The Journal of Finance" 1979, vol. XXXIV.
  5. Hull J. C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, 2002.
  6. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  8. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
  9. Zhang P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu