BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie projektami jako mechanizm odnowy strategicznej przedsiębiorstwa
Project Management as a Mechanism for Renewal of Strategic Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 514-520, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie w procesie zmian, Przedsiębiorstwo wobec zmian
Project management, Organisational change, Management under change process, Changes in the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika zmian w otoczeniu zmusza współczesne przedsiębiorstwa do zdecydowanie szybszego niż kiedykolwiek dostosowania i uelastycznienia sposobu prowadzenia działalności organizacji. Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia odbywa się poprzez wprowadzanie zmian zarówno w strategicznym, jak i w operacyjnym wymiarze organizacji. Powodzenie tych zmian warunkowane jest wykształceniem odpowiednich mechanizmów w systemie zarządzania organizacją. Jednym z mechanizmów wspierających proces zarządzania zmianami jest zarządzanie projektami. Celem artykułu jest opisanie zarządzania projektami jako mechanizmu odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w artykule uczyniono przedstawienie istoty i koncepcji strategicznej odnowy organizacji, co w dalszej części pozwoliło na wykazanie, iż proces zarządzania projektami jest elementem będącym w ścisłej korelacji z odnową strategiczną przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The dynamic changes in the environment force companies, faster than ever, to adapt and apply new rules of leading the organization. The adaptation of the company to its environment is being driven by both strategic and operational dimensions of the organization. The success of those factors is based on the development of proper mechanisms in the management system, one of which is project management system - concept supporting the process of changing the organization. The aim of this article is to describe the project management idea as the mechanism of strategic renewal of the company. The author starts with presenting the topic and clue of the strategic reinforcement of the enterprise, which finally enables to prove that project management process is in close correlation with strategic enhancement of the business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Cyfert S., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 2. Floyd S.W., Lane P.J., Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal, "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25.
 3. Garud R., Van de Ven A.H., Strategic change process, [w:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (red.), Handbook of Strategy and Management, Sage Publications, Thousand Oaks 2002, s. 206-231.
 4. Grinyer P.H., Spender J.-C., Recipes, crises and adaptation in mature businesses, "International Studies of Management and Organization" 1979, Vol. 9.
 5. Guth W.D., Ginsberg A., Guest editors introduction: Corporate entrepreneurship, "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11.
 6. Hart H., Berger A., Using time to generate corporate renewal, "International Journal of Operations and Production Management" 1994, Vol. 14, No. 3.
 7. Hofer C.W., Turnaround strategies, "The Journal of Business Strategy" 1980, Vol. 19, No. 1.
 8. Kerzner H., Advanced Project Management, Helion, Gliwice 2008.
 9. Meyer A.D., Brooks G.R., Goes J.B., Environmental jolts and industry revolutions: Organizational responses to discontinuous change, "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11.
 10. Miller D., Friesen P.H., Momentum and revolution in organizational adaptation, "Academy of Management Journal" 1980, Vol. 22.
 11. Mintzberg H., Structure in 5's: A synthesis of the research on organization design, "Manage SCI" 1980, No. 3.
 12. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1982.
 14. Skalik J. (red.), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 15. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009.
 16. Volberda H.W., Baden-Fuller Ch., Bosch F.A.J., Mastering strategic renewal: Mobilising renewal journeys in multi-unit firms, "Long Range Planning" 2001, Vol. 34, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu