BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszuba Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Praktyczne problemy w teorii portfela
Practical Problems in Portfolio Theory
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 381-393, bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Teoria portfelowa Markowitza, Estymacja, Metody estymacji
Markowitz portfolio theory, Estimation, Estimation methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zostały opisane najważniejsze zagadnienia teorii portfela Markowitza. Główny nacisk położono na elementy problematyczne na podłożu statystycznym (związane z estymacją parametrów portfela) i praktycznym (związane z niespełnieniem założeń lub dodatkowymi ograniczeniami). W pracy wykazano, że wykorzystanie klasycznych estymatorów albo klasycznych zagadnień optymalizacyjnych naraża inwestora na duże ryzyko estymacji czy ryzyko modelu, co powoduje, że otrzymany portfel efektywny ma słabe właściwości praktyczne.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the most important issues of the Markowitz Portfolio Theory. Particular emphasis is placed on problematic elements on the statistical basis (related to the estimation of portfolio parameters), as well as on the practical basis (related to the failure to meet the assumptions or to additional constraints). The paper shows that the application of classic estimators or classic optimization problems exposes the investor to high estimation and model risk, which makes the obtained portfolio have poor practical values.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akgiray V., Conditional heteroscedasticity in time series of stock returns: Evidence and forecasts, "Journal of Business" 1989, vol. 62, no. 1, s. 55-80.
 2. Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.
 3. Best M.J., Grauer R.R., On the sensitivity of mean-variance-efficient portfolios to changes in asset means: Some analytical and computational results, "Review of Financial Studies" 1991, vol. 4, s. 315-342.
 4. Black F., Litterman R., Global portfolio optimization, "Financial Analysts Journal" 1992, vol. 48, s. 28-43.
 5. Blattberg R., Gonedes N., A comparison of the stable and Student distributions as statistical models for stock prices, "Journal of Business" 1974, vol. 47, no. 2, s. 244-280.
 6. Chang T.-J., Meade N., Beasley J.E., Sharaiha Y.M., Heuristics for cardinality constrained portfolio optimization, "Computers and Operations Research" 2000, vol. 27, no. 13, s. 1271-1302.
 7. Chopra V.K., Ziemba W.T., The effect of errors in means, variances and covariances on optimal portfolio choice, "Journal of Portfolio Management" 1993, vol. 19, s. 6-11.
 8. DeMiguel V., Nogales F.J., Portfolio selection with robust estimation, "Operations Research" 2009, vol. 57, no. 3, s. 560-577.
 9. Fabozzi F.J., Kolm P.N., Pachamanova D., Focardi S., Robust Portfolio Optimization and Management, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2007.
 10. Fama E.F., The behavior of stock market prices, "Journal of Business" 1965, vol. 38, s. 34-105.
 11. Jagannathan R., Ma T., Risk reduction in large portfolios: Why imposing the wrong constraints helps, "Journal of Finance" 2003, vol. 58, no. 4, s. 1651-1684.
 12. Jajuga K., Metody statystyczne w finansach, StatSoft Polska, 2003, http://www.statsoft.pl/czytelnia/finanse/pdf/jajuga.pdf.
 13. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Jobson J.D., Korkie B.M., Estimation for Markowitz efficient portfolios, "Journal of American Statistical Association" 1980, vol. 75, s. 544-554.
 15. Jorion P., Bayes-Stein estimation for portfolio analysis, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1986, vol. 21, s. 279-292.
 16. Kaszuba B., Odporne metody konstrukcji portfela wieloskładnikowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 47, Taksonomia 16, UE, Wrocław 2009, s. 163-172.
 17. Kon S., Models of stock returns - a comparison, "Journal of Finance" 1984, vol. 39, no. 1, s. 147-165.
 18. Ledoit O., Wolf M., Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection, "Journal of Empirical Finance" 2003, vol. 10, s. 603-621.
 19. Lisi F., Testing asymmetry in financial time series, "Quantitative Finance" 2007, vol. 7, s. 687-696.
 20. Lohre H., Neumann T., Winterfeldt T., Portfolio Construction with Downside Risk, Working Paper, 2007, http://ssrn.com/abstract=1112982.
 21. Mandelbrot B., The variation in certain speculative prices, "Journal of Business" 1963, vol. 36, no. 3, s. 394-419.
 22. Markowitz H.M., Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7, no. 1, s. 77-91.
 23. Markowitz H.M., Portfolio Selection, Cowles Foundation Monograph 16, John Wiley & Sons, New York 1959.
 24. Maronna R.A., Martin R., Yohai V., Robust Statistics: Theory and Methods, John Wiley, New York 2006.
 25. Michaud R.O., The Markowitz optimization enigma: Is "optimized" optimal?, "Financial Analysts Journal" 1989, vol. 45, s. 31-42.
 26. Michaud R.O., Michaud R.O., Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation, Oxford University Press, New York 2008.
 27. Officer R., The distribution of stock returns, "Journal of the American Statistical Association" 1972, vol. 67, no. 340, s. 807-812.
 28. Palagyi Z., Mantegna R., Empirical investigation of stock price dynamics in an emerging market, "Physica A", vol. 269, s. 132-139.
 29. Praetz P., The distribution of share price changes, "Journal of Business" 1972, vol. 45, no. 1, s. 49-55.
 30. Reilly F.K., Brown K.C., Investment analysis and portfolio management, Dryden Press, 2006.
 31. Schäfer J., Strimmer K., A shrinkage approach to large-scale covariance matrix estimation and implications for functional genomics, "Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology" 2005, vol. 4, s. 32.
 32. Shao J., Mathematical Statistics, Springer, New York 1999.
 33. Wang Z., A shrinkage approach to model uncertainty and asset allocation, "The Review of Financial Studies" 2005, vol. 18, no. 2, s. 673-705.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu