BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spałek Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Protekcjonizm wychowawczy w warunkach wolnego rynku
Tutorial Protectionism in the Free Market
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 7, s. 92-97, bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Protekcjonizm, Przegląd literatury
Industrial policy, Protectionism, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd literatury zagranicznej i krajowej z zakresu polityki przemysłowej, a w szczególności protekcjonizmu wychowawczego oraz innych metod wsparcia udzielanych poszczególnym branżom pod kątem analizy korzyści, zagrożeń oraz warunków uzyskania pozytywnych efektów wsparcia. W opracowaniu dokonano zestawienia podstawowych wniosków płynących z wybranych publikacji naukowych w zakresie stosowania protekcjonizmu wychowawczego na świecie. Ponadto przybliżono w nim podstawowe wnioski dotyczące stosowania innych instrumentów wsparcia niż cło importowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to review the literature of foreign and national industrial policy. A special emphasis will be placed on analyze and other methods of support provided to sectors, especially considering potential benefits, risks and conditions for the positive effects of those support. This paper summarizes the main findings of selected scientific publications in the field of the infant industry protection in the world. What is more, it contains essential conclusion of applying another support instruments than the import duty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Dewathpont M., Du L., Harrison A., Legros R., 2012, Industrial policy and competition, NBER Working Paper No. 18048.
 2. Baldwin R., Krugman P., 1986, Persisten trade effects of large exchange rate shocks, The Quarterly Journal of Economic, 104(4), s. 635-654.
 3. Bloningen В., 2013, Industrial policy and downstream export performance, NBER Working Paper No. 18694.
 4. Hansen, J., Jensen, D., & Madsen, E., 2003, The establishment of the Danish windmill industry- Was it worthwhile?, Review of World Economics, 139, 324-347.
 5. Harrison A., Rodriguez-Clare A., 2010, Trade Foreign Investment and Industrial Policy, Handbook of Development Economics, Vol. 5, s. 40-98.
 6. Irwin D. (2000), Did late nineteenth century U.S. tariffs promote infant industries? Evidence from the tinplate industry, Journal of Economic History, 60, s. 335-360
 7. Maennig W., Wilfing В., 1998, Aussenwirtschaft. Theorie und Politik, Veriag Franz Vahlen, Munchen: pp.
 8. Myszczyszyn J.,2010, Rola polityki wolnego handlu z uwzględnieniem infant industry w kształtowaniu fundamentów gospodarki światowej, Kultura-Historia-Globalizacja, Nr 10, s. 119-132.
 9. Nunn, N., & Trefler, D., 2006, Putting the Lid on lobbying: Tariff Structure and Long-Term Growth when Protection is for Sale, NBER Working Paper No. 12164
 10. Porter, M., 1990, The competitive adtvantage of nations. New York: Free Press. (Republished with a new introduction, 1998).
 11. Rodriguez-Clare, A., (2007), Clusters and comparative advantage: Implications for industrial policy, Journal of Economic Development, 82(1), 43-57.
 12. Rynarzewski T., 2003, Cło wychowawcze i cło optymalne w teorii I praktyce polityki handlu międzynarodowego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, zeszyt 1, s. 91-106.
 13. Saure', P., 2007, Revisiting the infant industry argument, Journal of Development Economics, 84, s. 104-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu