BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Czerwiński Mateusz (Uniwersytet Szczeciński), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim
Impact of Financial Crisis on Business in West Pomeranian Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 503-513, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy
Enterprise finance, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Klasyczne poszukiwanie oznak wpływu kryzysu na realną sferę gospodarki skupia się na obserwacji wielkości związanych z wymianą handlową, produkcją i sprzedażą krajową czy zmianą zatrudnienia. W sytuacji gdy obecny kryzys jest uznawany za kryzys zaufania, to właściwsze wydaje się badanie nastrojów panujących wśród przedsiębiorców i poznawanie ich opinii co do przyszłej sytuacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na tle podobnych badań o zasięgu krajowym prywatnych ośrodków badań. Analiza strukturalna i czasowa udzielonych odpowiedzi wskazuje na rosnące przekonanie przedsiębiorców o kontynuacji wpływu kryzysu na działalność przedsiębiorstw, co daje całkowicie inny obraz w stosunku do tego prezentowanego w mediach, wypowiedziach osób rządzących oraz komunikatów organów nadzoru.(abstrakt oryginalny)

The classic search for signs of a crisis on the real economy sphere focuses on the observation of trade volume, production and domestic sales, or change of jobs. In a situation when the crisis is regarded as a crisis of confidence, it seems more appropriate to test the mood among businesses and learn their views concerning the future situation. The article presents the results of studies conducted among the entrepreneurs of West Pomeranian voivodeship against the background of similar nationwide research of private research centres. Structural and time analysis of given answers shows a growing conviction of entrepreneurs about the continuation of crisis impact on enterprises activity which creates a completely different picture compared to that presented in media, the statements of people in power and the announcements of authorities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber B., Nadchodzi nowy ład XXI wieku, "Gazeta Wyborcza", 8.10.2009.
  2. Kulawik J., Demony finansyzacji, "Gazeta Bankowa", styczeń 2010.
  3. Kutera M., Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
  4. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, wrzesień 2009.
  5. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005.
  6. Wpływ kryzysu gospodarczego na średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce, "Diagram" 2009.
  7. Zarzecki D. (red.), Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu