BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Diagnoza poziomu zarządzania w instytucji sektora publicznego na przykładzie Izby Celnej w Poznaniu
Diagnosis of Management System in Public Institution on the Example of Customs Chamber in Poznań
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 521-530, tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne, Diagnozowanie organizacji
Learning organisations, Public sector, Public governance, Organisation diagnosis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Izba Celna w Poznaniu
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące zastosowania koncepcji organizacji uczącej się w Izbie Celnej w Poznaniu. Badaniu poddane zostały cztery obszary organizacji: obszar organizacyjnych uwarunkowań kreatywności, obszar komunikacyjnych uwarunkowań kreatywności, obszar motywacji do zmian oraz obszar psychospołecznego klimatu zmian. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że organizacja ta nie posiada cech organizacji uczącej się. Dodatkowo ujawniono wiele mechanizmów o charakterze patologicznym. Aby wdrożyć tę koncepcję w badanej organizacji, konieczne są głębokie zmiany w zakresie wiedzy kierowniczej, metod i praktyk zarządzania oraz kontroli. (abstrakt oryginalny)

The article shows the results of the research on implementation of learning organization conception in the Customs Chamber in Poznań. Four areas have been researched: organizational creativity, communication, motivation and psychological. The results have clearly shown that the organisation does not have the features of learning organization. Moreover, a lot of mechanisms are pathological in their nature. To improve the situation, some management, knowledge and control changes should be implemented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerska M., Rutka R., Metoda diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, [w:] Metody diagnozowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
  2. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  3. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu