BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Innowacje a dynamika konkurencji: podejście ewolucyjne
Innovation and Dynamics of Competition: Evolutionary Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 242-253, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacje, Konkurencja, Teoria ewolucyjna w ekonomii
Innovations, Competition, Evolutionary theory in economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania omówiono znaczenie innowacji w teoriach konkurencji zaliczanych do różnych nurtów ekonomicznych. Następnie przedstawiono założenia ekonomii ewolucyjnej i scharakteryzowano model konkurencji Nelsona-Wintera, na podstawie którego przeprowadzono zestaw symulacji zachowań podmiotów rynkowych i ewolucji struktury rynku z uwzględnieniem zróżnicowanych reżimów technologicznych. (abstrakt oryginalny)

The first part of the paper deals with the issues of the role of innovation in competition theories within different streams of economic thought. In the next part, the premises of evolutionary economics and Nelson-Winter model have been presented. The model has been used to run a set of simulations of market agents behaviours and market structure evolution in relation to the various technological regimes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E., Evolutionary Economics: Post-Schumpeterian Contributions, Pinter Publishers, London 1996.
 2. Bareghe A., Rowley J., Sambrook S., Towards a multidisciplinary definition of innovation, "Management Decision" 2009, vol. 47, issue 8.
 3. Blaug M., Konkurencja jako stan końcowy i jako proces, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 4. Cohen W., Fifty years of empirical studies of innovative activity and performance, [w:] Economics of Innovation, red. B. Hall, N. Rosenberg, vol. 1, Elsevier, Amsterdam 2010.
 5. Dosi G., Nelson R., Technical change and industrial dynamics as evolutionary processes, [w:] Economics of Innovation, red. B. Hall, N. Rosenberg, vol. 1, Elsevier, Amsterdam 2010.
 6. Gaffard J., Innovation, competition and growth: Schumpeterian ideas within a Hicksian framework, [w:] Schumpeterian Perspective on Innovation, Competition and Growth, red. U. Cantner, J. Gaffard, L. Nesta, Springer, London 2009.
 7. Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 8. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 9. Hayek F., Competition as a discovery procedure, [w:] Evolutionary Economics, red. U. Witt, Edward Elgar, Aldershot 1993.
 10. Kijek T., Wpływ struktur rynkowych na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 111, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 11. Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenia na procesy rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 10.
 12. McNulty P.J., Economic theory and the meaning of competition, "Quarterly Journal of Economics" 1968, vol. 82, no. 4.
 13. Mueller D., Modele człowieka: neoklasyczny, behawioralny i ewolucyjny, "Państwo i Rynek" 2004, nr 2.
 14. Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1982.
 15. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. PWSBiA, Warszawa 2007.
 17. Staszczak D., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 18. Swann G.M.P., The Economics of Innovation. An Introduction, Edward Elgar, Cheltenham 2009.
 19. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Financial Times Management, London 1998.
 20. Witt U. (red.), Evolutionary Economics, Edward Elgar, Aldershot 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu