BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koberska Zuzanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Stabilizacja makroekonomiczna Polski na tle strefy euro
Macroeconomic Stabilization of Poland in Comparison with The Euro Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 254-265, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Stabilizacja gospodarcza, Makroekonomia, Strefa euro
Economic stabilization, Macroeconomics, Eurozone
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba oceny postępów Polski w procesie stabilizacji makroekonomicznej na tle strefy euro w latach 1999-2009. Osiągnięcie wysokiego stopnia stabilizacji gospodarczej jest szczególnie istotne dla Polski jako potencjalnego kraju kandydującego w przyszłości do strefy euro. Na początku artykułu przedstawiono wskaźniki stabilizacji makroekonomicznej oraz metodę magicznego pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej (metoda PSM), służącą do pomiaru stopnia stabilizacji danej gospodarki. Następnie zaprezentowano modyfikacje wprowadzone do metody PSM przez autorkę pracy. W kolejnej części omówiono wyniki empirycznej analizy polskiej gospodarki na tle sytuacji gospodarczej strefy euro przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody magicznego pięciokąta. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to assess the progress of the Polish macroeconomic stabilization in comparison to the euro area in the period from 1999 to 2009. A high degree of economic stability is particularly important for Poland as a potential candidate for the accession to the euro area in the near future. The dimensions of macroeconomic stabilization and the method of magic pentagon to measure its level are presented at the beginning of this paper. Then the article shows the results of an empirical analysis of the stabilization of the Polish economy in comparison with the economic situation of the euro area using the magic pentagon's method of macroeconomic stabilization with modifications introduced by the author of this paper. The summary contains the most important conclusions from the empirical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej polityki stabilizacji makroekonomicznej w Polsce, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  2. Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
  3. Misala J., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, http://www.we.radom.pl/pliki/upload/pb3.pdf.
  4. Pätzold J., Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Paul Haupt Verlag, Bern - Stuttgart 1991.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (DzU L 257, 27.10.1995), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:10:01:31995R2494:pl:PDF.
  6. Tomann H., Stabilitätspolitik. Theorie, Strategie und europäische Perspektive, Springer Verlag, Berlin 1997.
  7. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (DzU C 83/13, 30.03.2010), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:019:pl:PDF.
  8. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu