BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym
Application of Probability Response Curves to the Evaluation of Changes in the Probability of Using Trade Credit Discount by Small Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 525-533, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kredyt handlowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Commercial credit, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zmian prawdopodobieństwa skorzystania ze skonta w kredycie handlowym. Przyjęto tezę, że największy wpływ na zmiany owego prawdopodobieństwa ma koszt kredytu handlowego i fakt jego kalkulowania przez kredytobiorcę. Analizy dokonano, opierając się na modelu wykorzystującym regresję logitową opartą na danych pochodzących z badania 368 małych podmiotów w 2005 r. Ewaluację wpływu zmiennych objaśnianych (czynników) na prawdopodobieństwo skorzystania ze skonta w kredycie handlowym wykonano przez analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probability response curves).(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate the changes in the probability of discount use in trade credit by small entities. The starting point for the research was the thesis that trade credit cost and a fact of calculating this cost by the borrower had the greatest impact on the probability. The study was made in a frame of logit regression model. It concerned the financial data of the year 2005 which included the group of 368 small enterprises. An evaluation of the changes in probability was based on the analysis of probability response curves.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Amemiya T., Qualitive responce models: A survey, "Journal of Economic Literature" 1981, no. 19.
  2. Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs 2000.
  3. Zawadzka D., Ardan R., Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1200, AE, Wrocław 2009.
  4. Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu