BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu innowacyjności i budowaniu płaszczyzn współpracy instytucjonalnej na poziomie regionalnym
The Role of Local Government in Stimulating Innovation and Building Institutional Cooperation Platforms on the Regional Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 266-277, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Rozwój regionalny, Innowacje
Local government finance, Regional development, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany zachodzące w warunkach globalizacji i integracji powodują, że rola samorządów regionalnych w tworzeniu ekonomicznych sukcesów poszczególnych krajów wzrasta. Region staje się jednym z najważniejszych poziomów wsparcia, co jest korzystne dla procesów tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji. Autorka niniejszego artykułu przedstawia teoretyczny i empiryczny kontekst, dotyczący zwłaszcza charakterystyki istoty i znaczenia innowacji w rozwoju regionalnym. (abstrakt oryginalny)

The transformations occurring under the conditions of globalization and integration cause that the role of the regional government in the creation of the economic successes of the country increases. The region becomes one of the most import support levels, which is favourable for the processes of creation, absorption and diffusion of the innovation. The author of this article presents the theoretical and empirical context, particularly concerning a characteristic of the essence and the significance of innovation in the regional development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdl/app, 5.03.2011.
 2. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona. html?p_name=indeks, 5.03.2011.
 3. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 4. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
 5. Matusiak K., Zasoby i kierunki rozwoju infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, KEUŁ, Łódź 2001.
 6. Matusiak K., Mażewska M., Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 7. Mazurkiewicz A., Sitkowska R., Innowacyjność gospodarki w regionie radomskim, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom 2004.
 8. Ocena stanu i skuteczności działań proinnowacyjnych w województwie zachodniopomorskim, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość, Szczecin 2009.
 9. Raport Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, red W. Misiąg, PFPiR MSP, Warszawa 2000.
 11. Wortal Region: www.eregion.wzp.pl/innowacyjnosc.html.
 12. www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu