BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych
The Role of Derivatives in the Risk Reduction on the Bond Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 394-404, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Ryzyko, Instrumenty dłużne
Derivatives, Risk, Debt instrument
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono źródła i rodzaje ryzyka występującego na rynku instrumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego i stopy procentowej. Opisano także podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych zwłaszcza swapowych i opcyjnych oraz ich rolę w ograniczaniu wspomnianych rodzajów ryzyka. Na końcu dokonano porównania instrumentów pochodnych z innymi (tradycyjnymi) metodami ograniczania ryzyka oraz omówiono czynniki wpływające na rozwój rynku tych instrumentów w Polsce i na świecie.(abstrakt oryginalny)

The article discusses sources and types of risk on the bond market with special focus on the credit and interest rate risk. The main types of derivatives including swaps and options are also described along with their role in the reduction of aforementioned risks. At the end a comparison between derivatives and other (traditional) methods of risk reduction is made along with the description of the main factors affecting the derivatives market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amato J.D., Remolona E.M., The credit spread puzzle, "BIS Quarterly Review" 2003, December, s. 51-63.
 2. Annaert J., De Ceuster M.J.K., Modelling European Credit Spreads, Research Report (badanie zaini-cjowane i sponsorowane przez Deloitte & Touche), Universiteit Antwerpen - UFSIA 1999.
 3. Collin-Dufresne P., Goldstein R.S., Martin J.S., The determinants of credit spread changes, "Journal of Finance" 2001, vol. 56, s. 2177-2207.
 4. Duffie D.R., Singleton K., Modeling the term structure of defaultable bonds, "Review of Financial Studies" 1999, no. 12, s. 687-720.
 5. Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe. Część II. Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, "Bank i Kredyt" 2001, kwiecień.
 6. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2002.
 7. Mishkin F.S., The Economics of Money. Banking and Financial Markets, Addison Wesley, Boston 2003.
 8. Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, SGH, Warszawa 2009.
 9. Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2003.
 10. Wasiak A., Kredytowe instrumenty pochodne, "Bank" 2003, czerwiec.
 11. Wolniak D., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Biblioteka Bankowca i Menedżera, Warszawa 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu