BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kral Zygmunt (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Controlling projektów w koncepcji koordynacyjnej
Project Controlling in Coordination Concept
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 7, s. 10-21, rys., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Controlling, Zarządzanie projektem
Economic theory, Controlling, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych controllingu projektów w koncepcji koordynacyjnej. Na kanwie wyjaśnienia pojęcia i istoty controllingu projektów w wymienionej koncepcji obejmą one przedstawienie zadań tego controllingu, możliwych do przyjęcia w nim form organizacyjnych oraz wyróżnienia ośrodków odpowiedzialności. Propozycje teoretyczne w ramach wyszczególnionych zagadnień stanowią warunek wdrażania i realizacji rozważanego controllingu projektów w konkretnej organizacji. W przyjętym ujęciu nie były one dotychczas przedmiotem rozważań i z tego względu mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Pozwolą nie tylko poznać poruszane zagadnienia, ale i stosować je w praktyce. Rozumienie controllingu projektów w koncepcji koordynacyjnej oraz nabycie umiejętności przyjmowania w nim rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych w praktyce zarządzania organizacją rzutuje też na implikacje społeczne poruszanej problematyki.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the functional and organizational solutions of projects controlling in coordination concept. Based on the explanation of the expression and the essence of projects controlling these solutions include the presentation of the tasks of projects controlling and its acceptable organizational forms as well as an indication of the responsibility centers. Theoretical proposals within the scope of specified issues constitute prerequisite condition for the implementation and accomplishment of considered projects controlling in the given organization. These proposals have not been considered in such way so far. For this reason they have both a theoretical and practical significance. Not only the presented proposals will get to know the discussed issues but also to use them in practice. Moreover, comprehension of projects controlling in coordination concept as well as the acquisition of abilities to implementation functional and organizational solutions in this kind of controlling influence the social implications in practice of organization management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., 2014, Aspekty organizacyjne controllingu strategicznego z uwzględnieniem strategicznej karty wyników, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8, s. 3 - 15.
 2. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., 2015, Controlling strategiczny szkoły wyższej, .maszynopis przygotowany do wydania, s. 1 - 19.
 3. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., 2004, Koncepcje kontrollingu, Visnik Zitomirskogo derzavnogo technologicnogo universitetu, Ekonomicni nauki, s. 21 - 28.
 4. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, 2006, Management Training and Development Center PMBOK Guide, Third Edition, Warszawa.
 5. Kozarkiewicz, 2006, Strategiczny controlling projektów, [ w: ] Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s.228 - 237.
 6. Kral Z., 1993, Formułowanie i ocena planów przedsięwzięć, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Kusyk M., 2010, Badanie dojrzałości projektowej firm z północnej Polski, PMI GB, Gdańsk.
 8. Łada M., 2013 Controlling projektów, [w:] Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 207 - 227.
 9. Wittek Z., 2011, Dojrzałość projektowa organizacji jako potencjał rozwojowy przedsiębiorstw, [ w : ] Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, red. J. Skalik, G. Bełz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 282 - 290.
 10. Young T.L., 2006 Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 11. Vollmuth H.J., 2000, Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu