BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych
Multitasking in Securities Portfolio Selection
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 405-414, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Analiza portfelowa, Podejmowanie decyzji finansowych, Inwestor giełdowy
Portfolio analysis, Decision making of finance, Stock exchange investor
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Złożoność procesów inwestycyjnych ma wpływ na powstawanie skomplikowanych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niestety, wiele z nich abstrahuje zupełnie od rzeczywistych postaw inwestorów giełdowych. Stosowanie programowania wielokryterialnego jest próbą usunięcia tego braku. Stara się naśladować rzeczywiste procesy decyzyjne i wspomagać inwestorów w ich podejmowaniu. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku ukazujące przykładowe wielokryterialne modelowanie portfeli w zestawieniu z klasycznym modelem analizy portfelowej. Na przykładzie akcji spółek notowanych w 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazane zostaną przykładowe strategie i budowane dla nich modele, połączone z ich weryfikacją po upływie 3 miesięcy od badania.(abstrakt oryginalny)

The complexity of the investment processes has an influence on the creation of some complex tools to support the process of making investment decisions. Unfortunately most of them are completely abstracted from the real investors' behaviour. Some trial of application of multitasking programming responds to this deficiency. This kind of programming tries to imitate real decision processes and to support investors in taking decisions. One case study of multitasking portfolio analysis is presented in this article with a simple comparison to classical Markowitz's model. Some examples of investment strategies with their portfolios are shown on the example of stocks quoted in 2010 on the Warsaw Stock Exchange with ex post verification after 3 months from the beginning of this research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein P.L., Damodaran A. (red.), Zarządzanie inwestycjami, K.E.Liber, Warszawa 1999.
 2. Kahneman D., Tversky A., The prospect theory: An analysis of decisions under risk, "Econometrica" 1979, vol. 47, no. 2.
 3. Lai T.-Y., Portfolio selection with skewness: A multiple-objective approach, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 1991, vol. 1, s. 293-305.
 4. Majewska A., Majewski S., Results of mistaken time period in analysis in the case of framing effect for some capital markets' models, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Nr X, Wydawnic-two SGGW, Warszawa 2009.
 5. Majewski S., Porównanie portfeli Markowitza z portfelami MVS na przykładzie portfela funduszu akcji ING w świetle behawioralnej struktury portfeli, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1133, AE, Wrocław 2006.
 6. Odean T., Are investors reluctant to realize their losses?, "Journal of Finance" 1998, vol. 53, no. 5, s. 1775-1798.
 7. Qian S., Yuxing Y., Skewness and Portfolio Selection: Evidence from Tokyo Stock Exchange, December 1999.
 8. Pew R., Mavor A. (Eds.), Modeling Human and Organizational Behavior: Application to Military Simulations, National Academy Press, Washington, D.C., 1995, s. 112-128.
 9. Shefrin H., Statman M., Behavioral Portfolio Theory, "Journal of Financial Quantitative Analysis" 2000, vol. 35, no. 2.
 10. Shefrin H.M., Statman M., The disposition to sell winners too early and ride losers too long, "Journal of Finance" 1987, vol. 40, s. 777-790.
 11. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. II, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 12. Thaler R., Mental accounting matters, "Journal of Behavioral Decision Making" 1999, vol. 12, s. 183-206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu