BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategiczne uczenie się organizacji - kilka uwag
Strategic Organizational Learning - Several Comments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 538-544, rys., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Uczenie się, Organizacje uczące się, Zmiany organizacyjne
Dynamic capabilities, Studying, Learning organisations, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane sposoby wyjaśniania procesów organizacyjnego uczenia się. Z kolei procesy strategicznego uczenia się organizacji są analizowane w kontekście punktów przełomowych w życiu organizacji. Z tej perspektywy podkreśla się rolę zdolności dynamicznych organizacji oraz kluczowych kompetencji dla strategicznego uczenia się organizacji. Strategiczne uczenie się to uczenie się wspierające realizację planów strategicznych, stąd perspektywa strategiczna, a w szczególności szkoła uczenia się i ewolucyjna są tutaj dyskutowane. W końcu podkreśla się znaczenie kierownictwa dla strategicznego uczenia się organizacji, a w szczególności wymóg pewnego rodzaju wizjonerstwa ze strony menedżerów. (abstrakt oryginalny)

The article presents some ways of explaining the organizational learning processes. In turn, organizational strategic learning processes are analyzed in the context of landmarks in the life of an organization. From this perspective the role of dynamic capabilities of the organization and core competences for organizational strategic learning are highlighted. Strategic learning is learning to promote implementation of strategic plans, thereof strategic perspective, in particular learning school and evolutionary approach, is discussed here. Finally the importance of management for organizational strategic learning is stressed, and particularly the requirement of managers to have some kind of vision. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beitler M., Strategic Organizational Learning, PPI, Greensboro 2005.
 2. Beitler M., The role of contract learning in the learning organization, HR.com, September 2000.
 3. Bower J., Business Policy. Text and Cases, Irwin, Homewood 1979.
 4. Burgelman R., Managing Innovating Systems: AS Study in the Process of Internal Corporate Venturing, Columbia University, 1980.
 5. Choo Ch.W., Information Management for the Intelligent Organization. The Art of Scanning the Environment, ASIS, Medford, New Jersey, 1998.
 6. Cohen W., Levinthal M., Absorptive capacity: A new perspective for learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35.
 7. Coombs W.T., Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, Sage, Los Angeles 2007.
 8. Dierickx I., Cool K., Asset stock accumulation and sustainable of competitive advantage, "Management Science" 1989, Vol. 35, No. 12.
 9. Dosi G., Nelson R., Winter S., Introduction, [w:] G. Dosi, R. Nelson, S. Winter (red.), The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, Oxford University Press, Oxford 2000.
 10. Eisenhardt K., Martin J., Dynamic capabilities: What are they?, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 11. Gephart M.A., Marsick V.J., Strategic Organizational Learning: How Organizations Leverage Learning to Meet Strategic Challenges, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Burlington 2007.
 12. Grant R., The knowledge-based view of the firm: Implications for management practice, "Long Range Planning" 1997, Vol. 30, No. 3.
 13. Hearit K.M., Crisis Management by Apology: Corporate Responses to Allegations of Wrongdoing, LEA, London 2006.
 14. Hersey P., Blanchard K., Johnson D., Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice Hall, Upper Saddle River 1996.
 15. Huber G., Organizational learning: The contributing processes and the literatures, "Organization Science" 1991, No. 2.
 16. Huerlimann W., Uczące się przedsiębiorstwo, "Zarządzanie na świecie" 1996, nr 10.
 17. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą - zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 18. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 19. Kogut B., Zander U., Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of techno-logy, "Organization Science" 1992, Vol. 3, No. 3.
 20. Liao S.-H., Hu T.-C., Knowledge transfer and competitive advantage on environmental uncertainty: An empirical study of the Taiwan semiconductor industry, "Technovation" 2007, Vol. 27.
 21. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 22. Millar D.P., Heath R.L., Responding to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication, LEA, London 2004.
 23. Mitroff I.I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, New York 2005.
 24. Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 25. Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 26. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 27. Voronov M., The Relationship between Power and Strategic Organizational Learning, VDM Verlag, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu