BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żurakowska-Sawa Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Hodun Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Płynność finansowa spółek giełdowych z wybranych branż sektora przemysłu
Financial Liquidity of Stock Companies from Selected Branches of Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 543-550, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Płynność finansowa, Wskaźniki płynności finansowej
Industrial enterprises, Financial liquidity, Liquidity ratios
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wskaźnikową analizę płynności finansowej oraz rotacji w przedsiębiorstwach przemysłowych z branży spożywczej, metalowej i elektromaszynowej. Przeprowadzone badania objęły 36 spółek notowanych na GPW w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najwyższymi wskaźnikami płynności bieżącej i szybkiej charakteryzowały się przedsiębiorstwa branży spożywczej. Przedsiębiorstwa branży metalowej osiągały najwyższy wskaźnik płynności gotówkowej. W analizowanych branżach średni wskaźnik obrotu należności był niższy od średniego wskaźnika obrotu zobowiązań.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the indicator of financial liquidity and turnover in industrial enterprises from food, metal and electrical engineering industries. The study includes 36 manufacturing companies listed on the Warsaw Stock Exchange in and covers the period 2004-2008. Based on the survey it can be concluded that the highest rates of current and rapid liquidity is characteristic of companies in the food industry. In contrast, companies in the metal industry reached the highest rate of cash liquidity. In all the analyzed industries, the average receivable turnover is lower than the average rate of trading liabilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
  3. Narkiewicz J., Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej z raporcie rocznym przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004.
  4. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
  6. Skoczylas W., Niemiec A., Metodyczne problemy badań przestrzennych w analizach finansowych, [w:] Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  7. Wasilewski M., Pisarska A., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 76 (2009), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
  8. www.gpwinfostrefa.pl, 19.04.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu