BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgrzywa-Ziemak Anna (Politechnika Wrocławska), Hopej Marian (Politechnika Wrocławska; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), Kamiński Ryszard (Politechnika Wrocławska, Internationales Hochschulinstitut Zittau)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej - najważniejszego czynnika kształtującego zdolność uczenia się przedsiębiorstwa
Human Resource Management and the Shaping of the Open Organizational Culture - the Most Important Factor of the Organizational Learning Capability
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 545-552, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacyjna, Polityka personalna
Human Resources Management (HRM), Organisational culture, Personnel policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia wpływu rekrutacji, selekcji, oceny i rozwoju oraz motywowania pracowników na kulturę organizacyjną. W badaniach uwzględniono również inne czynniki kulturotwórcze. Wykazano, że na kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej wpływ mają: przywództwo rozproszone, selekcja pracowników oraz kluczowe wartości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was an attempt to determine the influence of the recruitment, selection, evaluation, development and motivation of employees on organizational culture. Also other culture forming factors were taken into account. It was shown that three factors are affecting the open organizational culture: the dispersed leadership, selection of employees and core values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery G.C., Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2008.
 2. Berthel J., Personal-Management, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 3. Cutcher-Gershenfeld J., Ford J.K., Valuable Disconnect in Organizational Learning Systems. Integrating Bold Visions and Harsh Realities, Oxford University Press, New York 2005.
 4. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
 5. Gielnicka I., Aniszewska G., Polityka personalna w systemie organizacji, [w:] G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 6. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 7. Schreyögg G., Kann und darf man Unternehmenskulturen ändern?, [w:] E. Dülfer (red.), Organisa-tionskultur: Phänomen - Philosophie - Technologie, Poeschel, Stuttgart 1988.
 8. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Zgrzywa-Ziemak A., Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 10. Zgrzywa-Ziemak A., Hopej M., Kamiński R., Kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej - istotnego uwarunkowania zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, [w:] M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 11. Zgrzywa-Ziemak A., Kamiński R., Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu