BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny)
Tytuł
Następstwa reformy emerytalnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Consequences of Pension Reform for the Social Insurance Institution
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 553-565, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Emerytury, Świadczenia emerytalne, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia społeczne
Open Pension Funds (OPF), Pensions, Pension benefits, Insurance premium, Social insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
W ochronie dożycia emerytalnego występują dwa systemy: zdefiniowanego świadczenia i zdefiniowanej składki. Pierwszy z nich odwołuje się do zasady solidaryzmu społecznego, zwany jest także systemem umowy pokoleniowej, gdyż pokolenie pracujących utrzymuje seniorów. Drugi uzależnia wysokość świadczenia od zakumulowanych oszczędności emerytalnych, które powierza się wyspecjalizowanym instytucjom finansowym. W Polsce funkcjonują obecnie oba systemy równolegle. Przekazywanie znacznej części składki pokolenia pracujących do OFE spowodowało głęboki deficyt FUS, budżetu państwa i negatywnie wpływa na stan finansów publicznych. Należy jak najszybciej powstrzymać reformę, która wkrótce zagrozi nędzą milionom polskich gospodarstw domowych.(abstrakt oryginalny)

There are two systems for protection of the old age risk: PAYG: pay-as-you-go (DB - defined benefits) and DC - defined contributions. The first one applies the principle of social solidarity, and is so-called intergenerational contract system, because actually a working generation assures financing of seniors. In the second system retirement depends on savings, which is entrusted with specialized financial institutions. In Poland there are currently two parallel systems. Transmission of a substantial part of contributions to open pension funds (OFE) has caused a profound deficit in Social Insurance Fund, State Budget and negatively affects the public finances. It is urgent to stop the reform, which will soon threaten the misery of millions of Polish households.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G., Wpływ reformy emerytalnej na budżet państwa, [w:] T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 2. Antonów K., Finansowe aspekty ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 11.
 3. Antonów K. (red.), Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, ABC aWolters Kluwer business, Warszawa - Kraków 2009.
 4. Dębski W., Fundusz emerytalny jako element systemu emerytalnego, [w:] F. Chybalski (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 5. Gillon C. i in., Social security pensions. Development and reform, Geneva 2000.
 6. Holzman R., The World Bank approach to pension reform, ,,Social Protection Discussion Paper Series" 1999, no. 1.
 7. Holzman R., Hinz R., Old age income suport in the 21st century. An international perspective on pension systems and Reform, Washington 2005.
 8. Jończyk J., Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Zakamycze 2001.
 9. Łaski K., O nonsensach polskiej reformy emerytalnej, [w:] M. Deniszczuk, J. Supińska (red.), Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2003.
 10. Oręziak L., Zlikwidować OFE!, "Polityka" 2010, nr 5(2741).
 11. Prasznic U., Ewolucja dochodów ubezpieczenia społecznego ze składki i dotacji budżetowej (w systemie pozarolniczym), [w:] Zagadnienia obowiązku ubezpieczenia i składki. Seria: Materiały Informacyjne ZUS nr 8, Warszawa 1994.
 12. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2011-2015, ZUS, Warszawa 2010.
 13. Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 14. Szumilicz T., Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, [w:] J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu