BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sankowska Anna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Zaufanie w łańcuchu dostaw - determinanty, typy i konsekwencje
Trust in a Supply Chain - Determinants, Types and Consequences
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (1), 2015, nr 217, s. 19-30, rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Sieci dostaw, Zaufanie, Łańcuch dostaw
Supply networks, Trust, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca rola zaufania w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu sprawia, że coraz częściej staje się ono przedmiotem analizy w kontekście interorganizacyjnym, a mianowicie łańcucha dostaw. Celem niniejszego artykułu jest rzucenie światła na zagadnienie zaufania w łańcuchu sieci dostaw poprzez zaprezentowanie zintegrowanego modelu ujmującego determinanty, typy i konsekwencje zaufania w łańcuchu dostaw.(abstrakt oryginalny)

Rising role of a trust in dynamic and competitive environment makes trust become a subject of analyses in the inter-organization context - in the context of a supply chain. The aim of this paper is to explain a problem of trust by offering a proposal of an integrated model containing determinants, types and consequences of trust in supply chains.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson E., Weitz B. (1989), Determinant of continuity in conventional industrial channel dyads, "Marketing Science", Vol. 8, s. 310-323.
 2. Bachman R. (2001), Trust, power and control in trans-organizational relations, "Organization Studies", Vol. 22, No 2, s. 337-365.
 3. Barney J.B., Hansen M.H. (1994), Trustworthiness as a source of competitive advantage, "Strategic Management Journal", Vol. 15, No 8, s. 175-179.
 4. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 5. Cao M., Zhang Q. (2013), Supply chain collaboration. Roles of interorganizational systems, trust, and collaborative culture, Springer-Verlag, London.
 6. Coase R.H. (1937), The nature of firm, "Economica", Vol. 4, No 13/16, s. 386-405.
 7. Cuganesan S. (2007), Accounting, contracts and trust in supply relationships, "Journal of Accounting & Organizational Change", Vol. 3, No 4, s.104-125.
 8. Dekker H.C. (2004), Control of inter-organizational relationship: evidence on appropriation concerns and coordination requirements, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 29, No 1, s. 27-49.
 9. Doney P.M., Cannon J.P. (1997), An examination of the nature of trust in buyer-seller relationships, "Journal of Marketing", Vol. 61, No 1, s. 35-51.
 10. Du S., Bhattacharya C., Sankar S. (2011), Corporate social responsibility and competitive advantage. Overcoming the trust barrier, "Management Science", Vol. 57, No 9, s. 1528-1545.
 11. Dyer J.H. (2000), Collaborative advantage: Winning through extended enterprise supplier networks, Oxford University Press, New York.
 12. Ferratt T.W., Lederer A.L., Hall J.M., Krella J.M. (1996), Swords and plowshares: Information technology for collaborative advantage, "Information and Management", 30(3), s. 131-142.
 13. Ganesan S. (1994), Determinants of long term orientation in buyer-seller relationships, "Journal of Marketing", Vol. 58, April, s. 1-19.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk K.I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 16. Ha B.-C., Park Y.-K., Cho S. (2011), Supplier's affective trust and trust in competency in buyers. Its effects on collaboration and logistics efficiency, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 31, No 1, s. 56-77.
 17. Handfield R.B., Bechtel C. (2002), The role of trust and relationship structure in improving supply chain responsiveness, "Industrial Marketing Management", Vol. 31, No 4.
 18. Hoefstede G. (1980), Culture's consequences: International differences in work-related values, Sage, London.
 19. Kanter R.M. (1994), Collaborative advantage: the art of alliances, "Harvard Business Review", 72, s. 96-108.
 20. Levin D., Cross R. (2004), The strength of weak ties you can trust: the mediating role of trust in effective knowledge transfer, "Management Science", Vol. 50, No 11, s. 1477-1490.
 21. Lewicki R.J., Bunker B.B. (1995), Trust in relationships: a model of trust development and decline, [w:] B.B. Bunker, J.Z. Rubin (red.), Conflict, cooperation and justice, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 22. Lewis J.D. (1999), Trusted partners. How companies build mutual trust and win together, Free Press, New York, NY.
 23. Mayer RC., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Review", Vol. 9, s. 619-638.
 24. McGuire J., Dow S. (2001), The Japanese keiretsu system: an empirical analysis, "Journal of Business Research", 55, s. 33-40.
 25. Miyamoto T., Rexha N. (2004), Determinants of three facets of customer trust. A marketing model of Japanese buyer-supplier relationship, "Journal of Business Research", Vol. 57, s. 312-319.
 26. Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The commitment-trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, No 3, s. 420-443.
 27. Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Paul D.L., McDaniel J.R.R., A field study of the effect of interpersonal trust on virtual collaborative relationship performance, "MIS Quarterly", Vol. 28, No 2, s. 183-227.
 29. Piderit R., Flowerday S., Solms R. von (2011), Enabling information sharing by establishing trust in supply chains: A case study in the South African automotive industry, "Journal of Information Management", Vol. 13, No 1, s. 1-8.
 30. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The core competence of the cooperation, "Harvard Business Review", Vol. 68, No 3, s. 79-91.
 31. Ryu S., Min S., Zushi N. (2008), The moderating role of trust in manufacturer-supplier relationships, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 23, No 1, s. 45-58.
 32. Sahay B.S. (2003), Understanding trust in supply chain relationships, "Industrial Management & Data Systems", 103/8, s. 553-563.
 33. Sako (2006), Does trust improve business performance? [w:] R.M. Kramer (ed.), Organizational trust, Oxford University Press, Oxford, s. 267-292.
 34. Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna, WAiP, Warszawa.
 35. Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Warszawa, Difin.
 36. Sankowska A. (2013a), Further understanding of links between interorganisational trust and enterprise innovativeness - from a perspective of an enterprise, "International Journal of Innovation and Learning", Vol. 13, No 13, s. 308-321.
 37. Sankowska A. (2013b), Relationships between organizational trust, knowledge transfer, knowledge creation, and firm's innovativeness, "Learning Organization", Vol. 20, s. 85-100.
 38. Sankowska A. (2014), Wpływ sieci na wyniki przedsiębiorstwa [w:] A. Sankowska, K. Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 40-41.
 39. Skandrani H., Triki A., Baratli B. (2011), Trust in supply chain, meanings, determinants and demonstrations: A qualitative study in an emerging market context, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 14, No 4, s. 391-409.
 40. Spekman R.E., Forbes T.M., Isabella L.A., MacAvoy T.C. (1998), Alliance management: A view from the past and look to the future, "Journal of Management Studies", Vol. 35, No 6, s. 747-772.
 41. Sroka W., Hittmar S. (2013), Management of alliance networks. Formation, functionality, and post operational strategies, Springer, Heidelberg.
 42. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 43. Wagner S.M., Coley L.S., Lindemann E. (2011), Effects of suppliers' reputation on the future of buyer-supllier relationships: the mediating roles of outcome fairness and trust, "Journal of Supply Chain Management", Vol. 47, No 2, s. 29-48.
 44. Williamsom O.E. (1985), The economic institution of capitalism, The Free Press, New York.
 45. Wu M.-Y., Weng Y.-C., and Huang I.-C. (2012), A study of supply chain partnerships based on the commitment-trust theory, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 24, s. 690-707.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu