BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Kryzys na rynku pracy a problem (nie)równowagi podczas negocjacji w sprawie zatrudnienia
Crisis on the Labour Market and the Problem of (Un)Balance During Job Negotiations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 555-564, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kryzys gospodarczy, Rekrutacja pracowników, Negocjacje
Labour market, Economic crisis, Employee recruitment, Negotiations
Uwagi
streszcz., summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy nr N 115 016 32/0285.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię nierównowagi między pracodawcą a pracobiorcą występującą podczas prowadzenia negocjacji w sprawie zatrudnienia w okresie kryzysu na rynku pracy. Autorka dokonała krótkiej charakterystyki polskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem występującym na nim kryzysów. Następnie opisała problem nierównowagi negocjacyjnej, osadzając go w kontekście rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the problem of unbalance between employer and employee during job negotiations in the period of crisis on the labour market. In the beginning the author gives a short characteristic of the Polish labour market and takes into consideration crises on it. Next she describes a problem of negotiation's unbalance in the labour market context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryła J., Negocjacje międzynarodowe, Terra, Poznań 1997.
 2. Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2005, MGiP, Warszawa 2005.
 3. Chełpa S., Negocjacje w biznesie. Kluczowe zagadnienia, Terra, Poznań 2000.
 4. Christopher E.M., Umiejętność negocjowania w biznesie, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 5. Kalinowska-Sufinowicz B., Kobiety a szklany sufit na polskim rynku pracy, [w:] M. Staniszewski (red.), Miasto przywództwa, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2010.
 6. Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 7. Kennedy G., Negocjator. Leksykon, Studio Emka, Warszawa1998.
 8. Kennedy G., Negocjować można wszystko, Studio Emka, Warszawa 1999.
 9. Kowalski T., Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" , 2009, R. LXXI, Z. 2.
 10. Kwartalna informacja o rynku pracy, www.stat.gov.pl (pobrano 23.02.2010).
 11. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Negotiation, McGraw-Hill International, New York 2006.
 12. Mastenbroek W., Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 13. Mayer R., Jak wygrać każde negocjacje, MT Biznes, Warszawa 2007.
 14. Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Bienia M., Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 15. Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 1998.
 16. Stępniewski J., Metoda negocjacji. Przygotowanie - techniki - sytuacje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 17. Stopa bezrobocia w latach 1990-2010, www.stat.gov.pl. (pobrano 5.03.2010).
 18. Ury W.L., Dochodząc do zgody, Moderator, Taszów 2006.
 19. Wolfe R., McGinni K., Perceived relative power and its influence on negotiations, "Group Decision and Negotiation" 2005, No. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu