BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Oddziały instytucji kredytowych - szansa czy zagrożenie sektora bankowego w Polsce?
Branches of Credit Institutions - Chance or Threat for the Banking Sector in Poland?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 576-584, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Instytucje kredytowe, Prawo bankowe, Sektor bankowy, Banki
Credit institution, Banking law, Banking sector, Banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od momentu mementu przystąpienia Polski do struktur UE działalność bankowa na polskim rynku może być prowadzona na podstawie jednolitego paszportu bankowego. Jedną z głównych konsekwencji wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce jest otwieranie coraz większej liczby oddziałów instytucji kredytowych. Działalność oddziałów z jednej strony podnosi konkurencyjność polskiego rynku bankowego, wpływa na poprawę jakości oraz uatrakcyjnia ofertę produktową. Z drugiej strony rozważane podmioty mogą przenosić na polski rynek problemy zagranicznych instytucji, prowadzić nie podlegającą krajowemu nadzorowi ryzykowną politykę kredytową, a także powodować spadek zaufania do działalności całego sektora bankowego w Polsce. Oddziały instytucji kredytowych są wyłączone z krajowego nadzoru finansowego i nie uczestniczą w krajowym systemie gwarantowania depozytów.(abstrakt oryginalny)

Since joining the European Union in 2004 the banking services in Poland can be delivered upon the basis of the single banking passport. One of the most important consequences of the implementation of this solution in Poland is a growing number of established branches of credit institutions. On the one hand, the existence of branches stimulates competitiveness of Polish banking market, influences the improvement of client service and enhances products' offer. On the other hand, branches may transmit onto Polish market economic problems of credit institutions, conduct high risk credit policy without proper supervision and decrease the level of society's confidence toward the whole banking sector. Branches of credit institutions neither rely on the inspection of national supervisory commissions nor participate in the national deposit guarantee systems. PN-(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe; Dz. Urz. W E L 126 z 26.05.2000.
 2. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe; Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006.
 3. Największy włoski bank chce przejąć polski Polbank od Greków, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8599671, najwiekszy_wloski_bank_chce_ przejac_polski_Polbank.html, 2.11.2010.
 4. Raport o sytuacji banków w 2007 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 5. Raport o sytuacji banków w 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 6. Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173, poz. 1807.
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997 nr 140, poz. 939.
 10. Zaleska M., Bank czy oddział instytucji kredytowej, "Bank" 2008, nr 5.
 11. Zaleska M., Sieć bezpieczeństwa sektora bankowego, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe nr 144, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 12. Zdzieborski R., Werner K., Działanie instytucji kredytowej w Polsce poprzez oddział. Zagadnienia podstawowe, "Monitor Prawniczy" 2006, nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu