BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie
Selected Fundamentals of Companies and Abnormal Returns. The Case of Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 439-449, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Analiza zdarzeń, Kalkulacja stopy zwrotu, Zysk
Event study, Rate of return calculation, Profit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza zdarzeń jest jedną z najważniejszych metod badania reakcji wartości rynkowej spółek na różnego typu zdarzenia typu splity, wypłaty dywidend itp. W metodzie tej analizuje się zwyżkowe stopy zwrotu wyznaczone jako różnica pomiędzy rzeczywistą stopą zwrotu a normalną oczekiwaną stopą zwrotu, która by wystąpiła, gdyby do zdarzenia nie doszło. Wyniki badań przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych ukazują jednak licznego rodzaju anomalie tych zwyżkowych stóp zwrotu w zależności od posiadanych cech fundamentalnych badanych podmiotów. W artykule zaprezentowano wyniki zbliżonych badań przeprowadzonych dla GPW w Warszawie, które potwierdzają istnienie podobnych anomalii na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)

Event study is one of the most important methods used to measure investors' reactions to splits, dividends, etc. In this method abnormal returns are calculated as a diffe-rence between actual returns and returns that could have been earned if the analysed event had not happened. The results of event analysis conducted on the developed markets show some anomalies of abnormal returns connected with companies' fundamentals. The article presents the results of the research conducted on Warsaw Stock Exchange which seem to confirm these anomalies on Polish capital markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahern K.R., Sample selection and event study estimation, "Journal of Empirical Finance" 2009, vol. 16, s. 466-482.
  2. Brown S.J., Warner J.B., Measuring security price performance, "Journal of Financial Economics" 1980, vol. 8, s. 205-258.
  3. Brown S.J., Warner J.B., Using daily stock returns - the case of event studies, "Journal of Financial Economics" 1985, vol. 14, s. 3-31.
  4. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1997.
  5. Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Kothari S.P., Warner J.B., Econometrics of event studies, [w:] B.E. Eckbo (red.), Handbook of Corporate Finance. Empirical Corporate Finance, vol. 1, Elsevier/North-Holland, Amsterdam 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu