BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małkus Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu
Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 575-584, rys., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Outsourcing, Outsourcing funkcji personalnej, Zarządzanie w kryzysie, Racjonalność zatrudnienia
Outsourcing, Human resources outsourcing, Crisis management, Rationalisation of employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z dostrzegalnym obecnie powolnym wzrostem aktywności przedsiębiorstw, których działalność została ograniczona w wyniku kryzysu gospodarczego, wzrasta zainteresowanie outsourcingiem personalnym. Umożliwia to elastyczne dostosowywanie wielkości zaangażowanych zasobów ludzkich do występujących często wahań popytu. Celem referatu jest charakterystyka głównych procesów w outsourcingu, zastosowanym na potrzeby racjonalizacji zatrudnienia, w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu. W referacie ujęto typologię celów outsourcingu personalnego, charakterystykę procesów realizowanych w tym zakresie, zależności pomiędzy procesami oraz wpływ oczekiwań kierownictwa, związanych z wdrażaniem outsourcingu personalnego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu na ukształtowanie poszczególnych procesów. (abstrakt oryginalny)

Together with the increased activity of enterprises whose results have been constrained by the economic crisis, a growing interest in outsourcing personnel is observed. Such a solution allows flexible adjustment of the human resources involved to the change of demand on the market. The aim of the paper is to characterize the main processes of personnel outsourcing in the company coming out of the crisis. The paper contains the typology of objectives of personnel outsourcing, and also characteristics of the processes undertaken in personnel outsourcing and the influence of management's expectations related to implementation of outsourced personnel in the company coming out of the crisis on the formation of processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown D., Wilson S., The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2005.
  2. Gay Ch.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekono-miczna, Kraków 2002.
  3. Halvey J.K., Murphy Melby B., Business Process Outsourcing. Process, Strategies and Contract, John Wiley & Sons, New York 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu