BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pindelski Mikołaj (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Mrówka Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Funkcjonowanie społeczności nieformalnych w kontekście budowania przewag konkurencyjnych organizacji
Informal Societies in the Context of Building Competitive Advantages of the Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 585-597, bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Organizacje nieformalne, Struktura organizacyjna, Komunikowanie nieformalne
Competitive advantage, Informal organizations, Organisational structure, Informal communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
O ile pojęcie grupy nieformalnej jest dobrze umocowane w literaturze zarówno od strony terminologicznej, jak i aplikacyjnej oraz utylitarnej, o tyle społeczności nieformalne wydają się tematem stosunkowo nowym. Tym bardziej więc zasadne jest dokładne zbadanie tego zjawiska i wskazanie zarówno możliwości zarządzania nimi takimi społecznościami, jak i ich potencjalnego wpływu na realizację formalnej strategii organizacji i tworzenia przewag konkurencyjnych. Autorzy niniejszego opracowania amplifikują więc element nieformalnego charakteru społeczności i formułują tezę, iż społeczności nieformalne mogą osiągać cele formalne organizacji i mogą przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Jako cel, autorzy stawiają sobie ukazanie przesłanek do potencjalnej możliwości wykorzystania takich struktur do tak rozumianej realizacji strategii organizacji. O ile cel, zdaniem autorów, został osiągnięty, o tyle udowodnienie tak postawionej tezy stało się trudne, a wnioski płynące z obecnego stanu badań w tym zakresie nie dają jednoznacznej odpowiedzi. (abstrakt oryginalny)

The term informal group is well established and explained in the literature and the advices how to rule and manage such groups are well formulated and mostly clear. Contrarywise, the informal societies are not well recognized and the researchers cannot specify the rules of their behaviour. It is also unclear how it is possible to use them in fulfilling the formal goals and how they can be supportive in building competitive advantages and accomplishing formal strategy. The authors of this paper formulate thesis that it is possible to use the informal society in creating competitive advantages and fulfilling formal strategy of the organization. The main goal of this paper is to show the background for the potential use of the informal societies in the mentioned task and also the possibility to manage them. As the authors reckon, the goal of the paper has been accomplished. The thesis, however, was not fully confirmed and requires further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Cutler M., Robair G., Bean (Tina Blaine), The outer limits. A survey of unconventional musical input devices, "Electronic Musician" 2000, Vol. 16, No. 8, s. 48-72.
 3. Chen X., Davis J., LumiPoint: Multi-User Laser-Based Interaction on Large Tiled Displays, VisSym 2001.
 4. Collins J.C., Good to Great. Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, Random House, New York 2001.
 5. Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 2009.
 6. Cyfert S., Krzakiewicz K., Lichtarski J., Nauka o organizacji - stan postulatywny i rzeczywisty, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, WoltersKluwer, Warszawa 2010, s. 336-357.
 7. Eckert R.R., Moore J.A., The classroom of the 21st century: The interactive learning wall, "SIGCHI Bulletin" 2000, Vol. 23, No. 2, s. 33-40.
 8. Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J., Socjologia, pojęcia, teorie, problemy, Zielona Góra 1999.
 9. Hippel von E., Democratizing Innovation, The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, London 2005.
 10. Kelly K., Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, Basic Books, New York 1995.
 11. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 12. Kozioł L., Motywacja w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
 14. Maynes-Aminzade D., Pausch R., Seitz S., Techniques for Interactive Audience Participation, [w:] Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Multimodal Interfaces, IEEE Computer Society, Washington, DC, 2002.
 15. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 16. Nowak A., Vallacher R.R., Bartkowski W., Information and influence in social networks, Managing Knowledge in a World of Networks, LNAI 4248, Spring 2006.
 17. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 18. Olsen D., Nielsen T., Laser Pointer Interaction, ACM SIGCHI Proceedings, 2001.
 19. Pindelski M., Prognozowanie wyników w nowej gospodarce, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością, Poltext, Warszawa 2004.
 20. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 2008.
 21. Podedworna H., Grupy i zbiorowości społeczne, [w:] A. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza WSGH, Warszawa 1994.
 22. Porter M., Kramer M., Strategy & society, "Harvard Business Review", December 2006.
 23. Skonieczny J., Konkurencyjność i system przewagi konkurencyjnej, [w:] M. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 24. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, PWN, Warszawa 1995.
 25. Surowiecki J., The Wisdom of Crowds, Random House, New York 2004.
 26. Szczurkiewicz T., Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1970.
 27. Vedabrata B., Lederer A.L., An agency theory model of ERP implementation, [w:] Proceedings of the 2004 SIGMIS conference on Computer personnel research: Careers, culture, and ethics in a networked environment, Tucson, USA, 2004.
 28. Zając J.M., Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zadaniowych, [w:] Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając (red.), Re: internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 29. Zimbardo P., The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random House, New York 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu