BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdanowicz Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomia behawioralna a klasyczny paradygmat ekonomii
Behavioral Economics and the Classic Paradigm Of Economics
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 23-32, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Ekonomia behawioralna, Ekonomia klasyczna
Economics, Behavioral economics, Classical economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń oraz kierunków rozwoju ekonomii behawioralnej. (fragment tekstu)

Economics is the science about how the individual and society decide on the use of resources in order to produce different goods and distributing them on the consumption of current or future among people and different groups in society. But people and society makes decisions, guided by not only their needs but also by emotions. A branch of economics dealing with the study of human behavior is called behavioral economics. It should be noted that the modern economy, taking into account the achievement of neuroscience, cognitive science, social science and the theory of physical forces a paradigm influence on economic sciences. In the analysis of human economic behavior increasingly taken into account emotional factors. The purpose of this article is to provide guidelines and directions of the development of behavioral economics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Econ. Perspectiv. T. 23, 1.
 2. Bochenek M. 2004. Szkice o ekonomii i ekonomistach, Toruń - ISBN 83-85228-94-2.
 3. Camerer C. 2006. Behavioral Economics, w: Adv. Econ. Econometr. Vol. 1. Theory and Applications, Ninth World Congress (Econometric Society Monographs). Red. R. Blundell, W.K. Newey, T. Persson, Cambridge University Press.
 4. Camerer C., Loewenstein G. 2003. Behavioral Economics: Past, Present, Future, w: Adv. Behav. Econ., Mimeo, Carnegie Mellon University.
 5. Camerer C.F., Loewenstein G. 2002. Behavioral Economics: Past, Present, Future, http://www.hss.caltech. edu/~camerer/ribe239.pdf.
 6. Cohen J. 1988. Statistical Power analysis for the behavioral sciences, Academic Press, New York.
 7. Fama E. 1998. Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, J. Fin. Econ. 49 (September).
 8. Fukuyama F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa - Wrocław - ISBN 83-01-12488-1. http://en.wikipedia.org/wiki/Laszlo_Garai, (07.03.2015).
 9. Kahneman D., Tversky A. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, Econometrica 47.
 10. Kirkpatrick Ch.D. Dahlquist J.R. 2007. Technical Analysis, The Complete Resource for Market Technicians - ISBN 0-13-153113-1.
 11. Klimczak B. 2013. Ludzie i ekoni. Psychologizm i racjonalizm w ekonomii. IX Kongres Ekonomistów Polskich Katowice, http://www.pte.pl/kongres/referaty/ (20.05.2014).
 12. Mill J. St. 1962. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, PWN Warszawa.
 13. Ohme R.K., Pyl P., Płytkie versus głębokie przetwarzanie komunikatów reklamowych. Mark. Rynek 3, PWE Warszawa, 30.
 14. Pesendorfer W. 2006. Behavioral Economics Comes of Age, J. Econ. Literat., http://www.princeton.edu/ ~pesendor/book-review.pdf (24.04.2013).
 15. Polowczyk J. 2010. Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha. Ekonomista 4. Wydaw. Key Text. Warszawa, 493.
 16. Polowczyk J. 2009. Podstawy ekonomii behawioralnej, Prz. Organ. 12, 3-7.
 17. Polowczyk J. 2009. Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, Prz. Organ. 2, 3-7.
 18. Pradeep A.K. 2010. Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży. Wydaw. Helion, Gliwice - ISBN 978-83-246-3297-8.
 19. Robbins L.Ch. 1935. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London.
 20. Rubinstein A. 2013. Discussion on Behavioral Economics, w: Adv. Econ. Econometr. Vol. 1. Theory and Applications, Ninth World Congress (Econometric Society Monographs). Red. Blundell R., Newey W.K., Persson T., http://arielrubinstein.tau.ac.il/papers/behavioral-economics.pdf (14.04.2013).
 21. Simon H.A. 1982. Models of Bounded Rationality, MIT Press, Cambridge, MA - ISBN 88-15-00934-5.
 22. Smith A. 1989. Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa - ISBN 83-01-08276-3.
 23. Smith A. 2003. The Wealth of Nations, Bantam Classic, New York - ISBN 10-05-53-58597-5.
 24. Smith V.L. 2013. Racjonalność w ekonomii, Wydaw. Wolters Kluwer - Oficyna, Warszawa - ISBN 978- 83-264-0740-6.
 25. Smith V.L. 2000. Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, Cambridge University Press, Cambridge - ISBN 0-521-58450-7.
 26. Solek A. 2010. Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, Zesz. Nauk. PTE 8/2010, Kraków, 22.
 27. Spiegel H.W. 1991. The Growth of Economic Thought, 3rd ed. Duke University - ISBN 978-08-223- 0973-4.
 28. Szymusiak H. 2012. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie. Wydaw. UE w Poznaniu, Poznań - ISBN 978-83-7417-682-8.
 29. Thaler R. 1980. Toward A Positive Theory of Consumer Choice, J. Econ. Behav. Organ. 1.
 30. Tomer J.F. 2007. What Is Behavioral Economics?, J. Socio-Econ. 36.
 31. Tversky A., Kahneman D. 1986. Rational Choice and the Framing of Decisions, J. Bus. T. 59, 4.
 32. Wilkinson N. 2008. Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York - ISBN 978-02-3029-146-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu