BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Ściana Weronika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Funkcja handlowa małych portów Pomorza Środkowego na przykładzie portu morskiego Darłowo
Trade Function of Small Ports of the Middle Pomerania on Darlowo Seaport Example
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 45-56, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja portów morskich, Porty morskie, Transport morski
Organization of seaports, Seaports, Sea transport
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe, Darłowo
Middle Pomerania region
Abstrakt
Problemem badawczym przyjętym w tej pracy jest wskazanie przyczyn i kierunków zmian zachodzących w jednej z głównych funkcji portów morskich - funkcji handlowej - na podstawie studium przypadku, jakim jest Port Morski w Darłowie. Dzięki analizie danych historycznych dotyczących liczby statków wpływających do tego portu, a także ilości i rodzajów ładunków, określono tendencję w zakresie struktury i wielkości obrotów towarowych. W dalszej kolejności poszukiwano zależności między rozmiarem obrotów towarowych w porcie a aktywnością gospodarczą na obszarze gminy i polityką inwestycyjną samorządu. W artykule stawia się tezę, że funkcja handlowa portu zależy od liczby nowych i prowadzonych inwestycji realizowanych w danym regionie. Materiały wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z GUS, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Gminy w Darłowie, Zarządu Portu Morskiego w Darłowie oraz stron internetowych wykonawców i firm zarządzających farmami wiatrowymi. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to identify causes and directions of changes taking place in a commercial function of a seaport, on the Seaport Darlowo example, and evaluation of activities connected with this seaport undertaken by an owner, which is a local authority. The research problem adopted in the article is to indicate the direction of changes taking place in one of the main functions of seaports, commercial function, based on a case study. Through historical data analysis, from years 2000-2012, on the number of vessels entering the port Darlowo, and the volume and types of reloading, the trend in the structure and dimension of trade has been determined. Subsequently, correlations between the size of handling in the port and the economic situation in the commune and region were found. Analysis of the data shows that rapid growth of cargo turnover in the port Darlowo, observed since 2009, originates from wind farms construction and, partly, are initiated by road constructions in the region and city. It should be noted that there is a change in dominant geographical trade directions - up to 2011 there were oversea countries and Germany, when in 2012 as many as 42 ships arrived from Latvia, which represents 38% of vessels arriving to the port. The data show also that in this case, the commercial function of the port does not affect local development, but in fact is a secondary effect of this development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bertoni F., Colombo M.G., Grilli L. 2007. Venture capital financing and the growth of New technologybased firms: what comes first? w: L. Lanoli, H. Landstrom, M. Faffa (Ed.), Entrepreneurship, competitiveness and local development, E. Elgar Publishing, Cheltenham, 25.
  2. Grzelakowski A.S. 2005. Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, podstawowe założenia i projekt, Akad. Mor. w Gdyni, Gdynia, 11. ISBN 978-83-74-21085-0.
  3. Johannisson B. 2007. Enacting local economic development - theoretical and methodological challenges, J. Enterpris. Comm. People and Places in the Global Economy, Vol. 1 Iss: 1, 7-26.
  4. Kosiedowski W. 2009. Konkurencyjność regionów na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej w: M. Haffer, W. Karaszewski, Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 195-197.
  5. Leśniewski G. 1999. Studium przygotowawcze do założeń rządowego programu aktywizacji małych portów i przystani morskich, Gdańsk, 90.
  6. Maksymiuk T. 2012. Wykaz statków handlowych wpływających do Portu Morskiego Darłowo w latach 2000-2012, www.port.darlowo.pl (01.08.2013), 18-28.
  7. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2007, GUS Szczecin.
  8. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2012, GUS Szczecin.
  9. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, GUS Szczecin.
  10. Strategia rozwoju Portu Morskiego Darłowo, Darłowo 2007, 4, 5,14.
  11. Syrett S. 1995. Local development: restructuring, locality, and economic initiative in Portugal, Middlesex University, Middlesex, 149.
  12. Szczurek W. 2002. Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 112.
  13. Transport - wyniki działalności 2002-2012, GUS Warszawa.
  14. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, DzU 1997 nr 9 poz. 44.
  15. Winiarski B. 1994. Polityka ekonomiczna, Wydaw. Akad. Ekon. we Wrocławiu, Wrocław, 166-167.
  16. Winiarski B. 1999. Problemy konkurencyjności regionów w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec perspektywy jej integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Red. M. Syrek, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 131-145.
  17. Woo S.H., Pettit S.J., Beresford A. 2013. An assessment of the integration of seaports into supply chains using a structural equation model, Suppl. Chain Management: An Inter. J. Vol. 18 Iss: 3, 235-252.
  18. http://ioze.pl/energetyka-wiatrowa/aktualnosci/okolice-darlowa-beda-kolejne-farmy-wiatrowe (03.06.2014)
  19. http://www.reo.pl/invenergy-i-enerco-rozpoczecie-eksploatacji-projektow-energetyki-wiatrowej-w-polsce (04.08.2013)
  20. http://www.mdisa.pl/Inwestycje-zrealizowane,92,16.html (04.08.2013).
  21. http://um.darlowo.ibip.pl (01.06.2014)
  22. http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html (04.08.2013).
  23. www.morzaioceany.pl (01.08.2013)
  24. www.stat.gov.pl (03.07.2014)
  25. www.port.darlowo.pl (01.08.2013)
  26. www.euractiv.pl/energia-i-srodowisko/ (01.08.2013)
  27. www.darlowo.pl/ftp/miasto.pdf (02.07.2014)
  28. www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html (03.08.2013)
  29. www.polishwindenergy.com/index.php/farmy-wiatrowe-w-polsce (03.08.2013)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu