BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Moczulska Marta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wartości - istotny element kultury organizacyjnej w warunkach odnowy (w świetle wyników badań)
Values - an Important Element of Organizational Culture in Terms of Recovery (in the Light of Research Results)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 598-607, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Wartości w biznesie, Analiza wartości
Organisational culture, Values ​​in business, Value analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano znaczenie kultury organizacyjnej w warunkach odnowy, a w szczególności uwagę skoncentrowano na wartościach uznawanych i realizowanych w organizacji oraz pożądanych przez pracowników i na antywartościach, które determinują czy zmniejszają szanse na sanację. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ukazujące powszechność wartości oraz antywartości. (abstrakt oryginalny)

The article presents the importance of organizational culture in terms of recovery, in particular the attention is focused on the values recognized and implemented in the organization and desired by workers, and on negative values that determine whether to reduce the chances of sanitation. The results of studies show the universality of values and negative values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Botterill M., Changing Corporate Culture, "Management Services" 1990, Vol. VI.
 2. Bralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Brown A., Organizational Culture, Pitman Publishing, London 1998.
 4. Connor P.E., Becker B.W., Values and the organization: Suggestions for research, "Academy of Management Journal" 1975, No. 3.
 5. Czerska M., Rutka R., Formalizacja jako droga wyjścia z kryzysu i fazy wzrostu organizacji, [w:] K. Kozakiewicz (red.), Strategie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Nr 50, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 6. Hofstede G., Cultures and Organisations Software of the Mind: Intercultural Co-operation and Its Importance for Survival, Harper Collins Publishers London 1994.
 7. Hofstede G., Kultury i organizacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 8. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2007.
 10. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1998.
 11. Martin J., Culture in Organization, Oxford University Press, New York 1992.
 12. Peppard J., Rowland Ph., Re-engineering, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 13. "Rocznik Statystyczny", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 14. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
 15. Słownik synonimów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Stankiewicz J., Socjologia organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra 1995.
 17. Supennat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcie i koncepcja, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 18. Taylor E.B., Primitive culture, Gloucester, Smith M.A., 1924.
 19. Trompenaars F., Mampolen-Turner C., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu