BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zjawisko szarej strefy w gospodarce
The Phenomenon of the Gray Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 247-255, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
System podatkowy, Gospodarka, Szara strefa
Tax system, Economy, Informal economy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - zaprezentowanie skali zjawiska szarej strefy w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz prezentacja przykładowych sposobów ograniczania tego zjawiska. Metodologia badania - na podstawie analizy literatury przedmiotu polskiej i zagranicznej. Weryfikacji poddano również wyniki raportów na temat szarej strefy o charakterze krajowym i międzynarodowym. Wynik - wskazano na rozmiary szarej strefy w krajach Unii Europejskiej, a także zaprezentowano wielkość szarej gospodarki w Polsce w latach 2004-2014 na tle średniego poziomu wszystkich pozostałych krajów Unii. Następnie przedstawiono sposoby ograniczania szarej strefy stosowane w poszczególnych gospodarkach. Oryginalność/wartość - usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zjawiska szarej strefy oraz zwrócenie uwagi na metody ograniczania powyższego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

Purpose - demonstrate the scale of the gray economy in Poland and other EU countries and to present examples of ways to reduce this phenomenon. Design/methodology/approach - Based on the analysis of literature Polish and foreign. The results were verified reports about the gray economy on a national and international level. Findings - Indicated the size of the shadow economy in the EU, and also presents the size of the gray economy in Poland in the years 2004-2014 against the average level of all other EU countries. Then presents ways to reduce the gray market used in individual economies. Originality/value - Systematization of knowledge regarding the phenomenon of "gray economy" and to draw attention to ways to help reduce this phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichocki S. (2006), Metody pomiaru szarej strefy, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2.
 2. Feige L.E. (1979), How Big Is the Irregular Economy?, "Challenge" listopad-grudzień.
 3. Frey B.S., Schneider F. (2000), Informal and Underground Economy, University of Linz Working Papers no. 10.
 4. Krajewska A. (1998), Uwarunkowania i konsekwencje szarej strefy w Polsce. Etyka w życiu gospodarczym, t. I, SWSEiZ, Łódź 1998.
 5. Krajewska A. (2010), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 6. Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. (2014), Szara strefa w Polskiej gospodarce, IBnGR, Warszawa.
 7. Mróz B. (2010), Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 4.
 8. OECD (2013), Government at a Glance 2013.
 9. Pater K. (2007), Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 10. Schneider F. (2015), Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments, Linz.
 11. Schneider F., Enste H.D. (2000), Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, "Journal of Economic Literature" vol. 38.
 12. Szwałek K. (2003), Ostrożnie z wybielaniem. Raport specjalny: szara strefa, "Business Week - Edycja Polska" nr 8.
 13. Zalewski Ł. (2014), Mniej wyłudzeń VAT w 2014 roku. Odwrotne obciążenie dobrze służy budżetowi, www.gazetaprawna. pl (5.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu