BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziczkowski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Juszczuk Przemysław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Analiza kontekstu zachowań e-klientów w zależności od dynamiki zmian w nawigacji internetowej względem przeprowadzanych akcji marketingowych
E-Customers Behaviors Context Analysis Based on the Dynamics of Changes in Web Navigation Due to Marketing Action Performed
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 26-36, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Handel elektroniczny, Strategia marketingowa, Klastry
Customer behaviour, e-commerce, Marketing strategy, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Handel internetowy pozwala na automatyzację wielu procesów marketingowych oraz na pozyskanie cennych danych o zachowaniu klientów i ich nawigacji na stronach internetowych. Przy użyciu technik eksploracji danych można uzyskać pełną analizę zachowań klienta oraz przeprowadzić segmentację populacji. Sam proces segmentacji populacji nie pozwala jednak na określenie celu klienta, gdyż proces nawigacji jest zmienny w czasie i zależny od zewnętrznych czynników. Określenie celu i zrozumienie potrzeby klienta wymusza wprowadzenie analizy kontekstu zachowań e-klienta. Artykuł przedstawia analizę zachowań e-klientów, segmentację populacji oraz analizę kontekstu zachowań względem przeprowadzanych akcji marketingowych. (abstrakt oryginalny)

E-commerce allows to automate marketing processes and to gain valuable data about customer behavior and their navigation on the website. Using data mining techniques, we can get a complete analysis of customer behavior and to segment the population. However, population segmentation process does not identify the customer, because the navigation process is unpredictable over time and depends on external factors. This article presents an analysis of the behavior of e-customer, segmentation of population and analysis of the context of population behavior towards marketing actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borges J., Levene M. (1999), Data mining of user navigation patterns, ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, San Diego.
  2. Cadez I., Heckerman D., Meek C., Smyth P., White S. (2000), Visualization of navigation patterns on a web site using model based clustering, Technical Report MSRTR- 00-18, Microsoft Research.
  3. Cooley R., Mobasher B., Srivastava J. (1999), Data preparation for mining World Wide Web browsing patterns, "Journal of Knowledge and Information Systems", Vol. 1, No. 1, s. 5-32.
  4. Jording T. (1999), A temporary user modeling approach for adaptive shopping on the web [w:] Proceedings of the 2ndWorkshop on Adaptive Systems and User Modeling on theWWW,UM99, Banff, Canada.
  5. Laur P.-A., Teisseire M., Poncelet P. (2003), Web usage mining: extraction, maintenance and behaviour trends [w:] IICAI'03: Indian International Conference of Artificial Intelligence, s. 493-506.
  6. Paliouras G., Papatheodorou C., Karkaletsis V., Spyropoulos C.D. (2000) Clustering the users of large web sites into communities [in:] Proceedings of International Conference on Machine Learning (ICML), Stanford, California.
  7. Schwarzkopf E., (2001), An adaptive web site for the UM2001 conference [in:] Proceedings of the UM2001Workshop on Machine Learning for User Modeling.
  8. Srivastava J., Cooley R., Deshpande M., Tan P.-N. (2000), Web usage mining: discovery and applications of usage patterns from web data, SIGKDD Explorations, University of Minnesota, manuscript.
  9. Yan T.W., Jacobsen M., Garcia-Molina H., Dayal U. (1996), From user access patterns to dynamic hypertext linking, WWW 5/Computer Networks 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu