BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ekonomiczne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce - analiza kosztów napraw samochodów osobowych
Economic Effects of Exemption on the Market Automotive Sector in Poland - Analysis of Cost Car Repair
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 73-82, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Przemysł motoryzacyjny, Rynek motoryzacyjny, Rynek usług samochodowych, Samochody osobowe
Motorization, Automotive industry, Motorization market, Automotive services market, Motor cars
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena ekonomicznych skutków wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce poprzez analizę kosztów naprawy samochodów osobowych. (fragment tekstu)

This article attempts to identify the problems of the economic impact of sectoral exclusions in the automotive market in Poland. For empirical purposes were used for case study - an analysis of the cost of repairs selected vehicles from selected market segments. This article aims to identify desirable prospective directions of changes in the process of estimating the cost of repairs passenger cars in Poland taking into account the requirements of EU regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010.
 2. Creutzig J. 2003. EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin, 12-13.
 3. Creutzig J. 2011. Was ist neu, was bleibt? Ein Vergleich zwischen der Kfz GVO 1475/95 und der Kfz- GVO 1400/2002, w: Dies (Hrsg.), GVO 2002. Ottobrunn 34-35.
 4. Instrukcja programu Monex. 2010. Eurotax Polska, Warszawa, 5-7.
 5. Lewicki W. 2010. Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin, 45-46.
 6. Lewicki W. 2013. Wpływ poszczególnych kategorii części zamiennych na koszty napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych w Polsce. Seminarium koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Uniw. Szcz., Szczecin, 12 grudnia, 32-33.
 7. Lewicki W. 2014 a. Dostępność poszczególnych kategorii części zamiennych jako determinant wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej studium przypadku - oc szkoda majątkowa na mieniu. Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin, 156-157.
 8. Lewicki W. 2014 b. Prawne, techniczne, ekonomiczne aspekty wprowadzenia wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce - studium przypadku problematyka części zamiennych. Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w transporcie - LogiTrans 2014. Szczyrk, 34-57.
 9. Lewicki W. 2014 c. Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce - nowy charakter części zamiennych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TRANSPORT 2014" Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie" Kazimierz Dolny 5-7 maja, 140-141.
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z 27 maja 2010 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. DzUL.129/52 z 28 maja 2010 r.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 października 2010 roku w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję DzU 2010 nr 198 poz. 1315.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu