BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogonowski Piotr (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola internetu w strategii rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw
The Role of the Internet in Micro and Small Enterprises Development Strategy
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 93-104, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Internet
Micro-enterprise, Small business, Economic development and small business, Enterprise development, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie strategicznej orientacji mikro- i małych przedsiębiorstw na Internet, jako narzędzia stymulującego rozwój i kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz zyskiwania przewagi konkurencyjnej.(fragment tekstu)

We live in a world of rapid change - change that is deeper, faster and broader than we could have imagined only a decade ago. Globalization has made the world "smaller" and highly interconnected. One of the spectacular display of economic globalization is rapid development of the internet technology. The Internet has transformed many areas of the business arena, and especially communication. Businesses rely heavily on the Internet for all aspects of their functioning, from reaching out to clients, contacting and ordering from suppliers, marketing, as well as carrying out financial transactions. The Internet is a very important means of communicating, researching and conducting business. Therefore, it is extremely important to be in touch with the latest technological trends.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://tvn24bis.pl/informacje,187/to-juz-koniec-nokii-microsoft-zmienia-nazwe-smartfonow,420914.html (dostęp: 22 kwietnia 2014).
 2. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K. 2007. Zarządzanie strategiczne. Koncepcja. metody, strategie. Warszawa. Difin. ISBN 83-7251-829-3.
 3. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P. 2010. Raport z badania "Strategiczne Źródła Informacji w Działalności Przedsiębiorstw", przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., Synergia Sp. z o.o. w 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl. (dostęp: czerwiec 2014).
 4. Marchesnay M. 1994. Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Warszawa, Poltext, 148.
 5. Mintzberg H. 1988. Opening up the Definition of Strategy w: The Strategy Process, Concepts, Contexts, and Cases, red. J.B. Quinn, H. Mintzberg, R.M. James, Prentice-Hall, Inc. New Jerse.
 6. Obłój K. 1998. Strategia sukcesu firmy. Warszawa, PWE, 32.
 7. Pierścionek Z. 1998. Strategie rozwoju firmy. Warszawa, PWN, 72.
 8. Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. Warszawa, PWE, 106.
 9. Porter M.E. 2001 a. Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 67.
 10. Przybysz J. 2007. Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydaw. Politech. Poznańskiej, Poznań, wyd. 2., 212-214.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju. DzUrz. UE L 63 z 28.02.2004.
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. DzUrz. UE L 10 z 13.01.2001.
 13. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013. 2013. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa: http://stat.gov.pl (dostęp: czerwiec 2014).
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. DzU nr 173, poz. 1807.
 15. Wawrzynek Ł. 2009. Elastyczność organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Zesz. Nauk. 540, Uniw. Szcz. Ekonomiczne Problemy Usług 34, 467.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu