BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudzik Anna (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Białczyk Włodzimierz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Czarnecki Jarosław (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Brennensthul Marek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Ocena wpływu zmian ciśnienia wewnątrz opon na ich właściwości trakcyjne na wybranym podłożu leśnym
Assessment of the impact of pressure inside tyres on their traction properties on the selected forest bed
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 4 (139), s. 19-28, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Lasy
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Forests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości trakcyjnych opon na gruntowej drodze leśnej. Do badań użyto radialne opony rolnicze o rozmiarze 11.2R24 oraz 300-70R20. Celem pracy była ocena wpływu zmian ciśnienia powietrza we wnętrzu badanych opon na uzyskiwane przez nie siły i sprawności trakcyjne. Badania przeprowadzono dla dwóch poziomów ciśnienia: 0,14 MPa oraz 0,07 MPa. Dodatkowym parametrem zmiennym podczas prowadzenia badań trakcyjnych było obciążenie pionowe koła. Eksperyment badawczy przeprowadzono z wykorzystaniem mobilnego stanowiska do badań trakcyjnych. Przeprowadzone badania wykazały, że wyższe wartości sił trakcyjnych analizowane opony uzyskały przy ciśnieniu 0,14 MPa. Nie stwierdzono istotnego wpływu ciśnienia powietrza wewnątrz opon na ich sprawność trakcyjną. Wykazano istotny wpływ rozmiaru opony oraz wielkości obciążenia kół na uzyskiwane wartości sił i sprawności trakcyjnych.(abstrakt oryginalny)

The study presents the research results concerning traction properties of tyres on a forest track. Radial agricultural tyres of 11.2R24 and 300-70R20 dimensions were used for the research. The purpose of the study was to assess the impact of air pressure changes inside the investigated tyres on the power and traction efficiency acquired by them. The research was carried out for two levels of pressure: 0.14 MPa and 0.07 MPa. A vertical load of a wheel was an additional variable parameter during traction research. The experiment was carried out with the use of a mobile stand for traction examination. The research which was carried out proved that the analysed tyres acquired higher values of traction powers at the pressure of 0.14 MPa. No significant impact of air pressure inside tyres on their traction efficiency was reported. Significant impact of tyres dimensions and the size of the load of wheels on the obtained values of powers and traction efficiencies was indicated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abu-Hamdeh N. H. (2003): Soil Compaction And Root Distribution For Okra As Affected By Tillage and Vehicle Parameters. Soil and Tillage Research 74, 25-35.
 2. Bailey A. C., Raper R. L., Way T. R., Burt E. C., Johnson C. E. (1996): Soil Stresses Under a Tractor Tire at Various Loads and Inflation Pressures. Journal of Terramechanics Vol.33, No 1, 1-11.
 3. Bashford L. L., Al-Hamed S., Jenane C. (1993): Effects of Tire Size and Inflation Pressure on Tractive Performance. ASAE Paper No 92-1011, 343-348.
 4. Burt E. C., Lyne P. W., Meiring P., Keen J. F. (1983): Ballast and Inflation Effects on Tire Efficiency. ASAE Paper No 82-1567, 1352-1354.
 5. Jun H., Way T. R., Löofgren B., Landströom M., Bailey A. C., Burt E. C., McDonald T. P. (2004): Dynamic load and inflation pressure effects on contact pressures of a forestry forwarder tire. Journal of Terramechanics 41, 209-222.
 6. Keller T., Arvidson J. (2004): Technical Solutions to Reduce the Risk of Subsoil Compaction: Effect of Dual Wheels, Tandem Wheels and Tyre Inflation Pressure on Stress Propagation in Soil. Soil and Tillage Research 79, 191- 205.
 7. Lancas K. P., Upadyaya S. K., Sime M., Shafii S. (1996): Overinflated Tractor Tires Waste Fuel, Reduce Productivity. California Agriculture 50(2). 28-31.
 8. Lee D. R., Kim K. U. (1997): Effect of Inflation Pressure on Tractive Performance of Bias-ply Tires. Journal of Terramechanics Vol. 34 No 3, 187-208.
 9. Lyne P. W., Burt E. C., Meiring P. (1983): Effect of Tire and Engine Parameters on Efficiency. ASAE Paper No 82-1568, 5-11.
 10. Pytka J., Dąbrowski J., Zając M., Tarnowski P. (2006): Effects of Reduced Inflation Pressure and Vehicle Loading on Off-Road Traction and Soil Stress and Deformation State. Journal of Terramechanics 43, 469-485.
 11. Wulfsohn D., Upadhyaya S. K., Chancellor W. J. (1988): Tractive Characteristics of Radial Ply and Bias Ply Tires in a California Soil. Journal of Terramechanics Vol. 25 No 2, 111-134.
 12. Xu D. M., Yong R. N., Mohamed A. M. O. (1991): Modelling of Tyre - Clay Soil Interaction Via Quasi-Static Moving Boundary Displacement Method. Journal of Forrest Engineering Vol. 2, No 2, 7-19.
 13. Zoz F. M., Turner R. J. (1994): Effect of "Correct" Pressure on Tractive Efficiency of Radial Ply Tires. ASAE Paper No 94-1051.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu