BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cykl życia kultury organizacyjnej
Life Cycle of an Organizational Culture
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 608-615, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Cykl życia, Cykl życia organizacji
Organisational culture, Life cycles, Organisational life cycle
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie konieczności dynamicznego podejścia do modelowania kultury organizacji. Problem ten jest bardzo istotny we współczesnym świecie biznesu, ponieważ kultura, jako zasób strategiczny, może decydować o przewadze konkurencyjnej. Rozważane w artykule zagadnienia i sformułowane wnioski powstały w oparciu o studia literatury przedmiotu oraz dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to emphasize the importance of dynamic approach to the organizational culture shaping. These problems are very important in a contemporary business world, where organizational culture could be the main factor of success. The conclusions in this paper are based on literature studies and results of empirical researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Churchill N., Lewis V., The five stages of small business growth, "Harvard Business Review" 1983, Vol. 29, No. 1.
 2. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 3. Goffee R., Jones G., The Character of a Corporation. How Your Company's Culture Can Make or Break Your Business, Harper Collins Publishers, Harper Business, New York 1998.
 4. Goffee R., Jones G., What holds the modern company together?, "Harvard Business Review", November-December 1996.
 5. Gościński J.W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 6. Grzegorzewski Z., Coraz krótsze życie firmy, "CEO Magazyn Top Menedżerów", grudzień 2007, http://ceo.cxo.pl/artykuly/56737_0/Coraz.krotsze.zycie.firmy.html (pobrano 1.06.2010).
 7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 8. Obłój K., Palikot J., Myśli o nowoczesnym biznesie, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
 9. Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, Zespół Badawczy "Integracja", Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_022.pdf (pobrano 1.06.2010).
 10. Quinn R.E., Cameron K., Organizational life cycle and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, "Managament Science" 1983, Vol. 29, No. 1.
 11. Stańczyk S., Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 12. Stańczyk S., Stańczyk-Hugiet E., Kultura organizacyjna - strategiczny zasób organizacji przyszłości, [w:] P. Płoszajski, G. Bełz (red.), Management Forum 2020: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa 2006.
 13. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 14. Wawrzyniak B., Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu