BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozenberg Leonard (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Badanie zdolności dyskryminacyjnej wybranych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem podejścia rozmytego
Study On Discriminant Capability for Selected Financial Ratios of the Company Using Fuzzy Approach
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 115-128, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Zbiory rozmyte
Financial indicators, Audit of financial statement, Fuzzy sets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie prostej metody służącej do oceny potencjału dyskryminacyjnego wskaźników analizy finansowej przedsiębiorstwa. W prezentowanym artykule pokazano zastosowanie podejścia rozmytego, które wspiera proces ekstrakcji wiedzy z bazy danych. Obiektem badań były sprawozdania finansowe firm, czyli bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych. Problem badawczy polegał na znalezieniu metody, która pozwoli na wygodne i proste analizowanie danych z tych sprawozdań, i to niezależnie od ich wymiarowości. Zaprezentowana metoda jest przystępna i powinna wspierać np. procesy wnioskowania. (fragment tekstu)

The paper is presented an analysis of selected financial indicators using fuzzy approach in terms of the use of the selected membership function in the enterprise information system. Also discussed was the matter of choosing the type of membership function, the selected its trapezoidal shape. Based on the graphical presentation of the membership function for the selected financial ratios conducted a discussion on their usefulness to the system of discrimination states the company. The study was conducted on financial data warehouses 55 Polish companies (110 records). The presented method does not depend on the dimensionality of the data warehouse or the complexity of the problem and is so flexible that it can be used not only in management sciences, or computer science, but also in the biological sciences, medical or other, depending on where you are not given in acute form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Heine M.L. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA Models; This paper is adapted and updated from E. Altman, "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy", J. Finance, September 1968; and E. Altman, R. Haldeman and P. Narayanan, "Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations", J. Banking & Finance, 1, 1977; Stern School of Business, New York University, July 2000 (dostępne na prawach rękopisu).
  2. Nielek R. 2004. Możliwości definicji składni języka zapytań bazy danych w przedsiębiorstwie; Praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem L. Rozenberga. Szczecin.
  3. Pushpa Ramachandran M. 2001. Mining for Gold, Wipro Technologies, www.wipro.co
  4. Rozenberg L. 2000. Analiza wskaźnikowa firm o różnych strukturach bilansu, Firma i Rynek, nr 01, 64-67; Szczecin.
  5. Śmiałkowska B. 2009. Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, rozprawa habilitacyjna; Wydaw. Uczelniane Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-8-376-63006-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu