BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniak Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka zatrudnienia i rynku pracy wobec wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 207-213
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy, Rynek pracy, Polityka zatrudnienia
Economics, Market economy, Economic system, Labour market, Employment policy
Abstrakt
Istotą gospodarki rynkowej jest istnienie całego systemu rynków i cen, tworzących bodźce indywidualnej przedsiębiorczości: przedsiębiorstwa wytwarzają towary przynoszące największe zyski, a konsumpcja ludzi wynika z ich decyzji o sposobach wydatkowania płac i dochodów z własności. W ten sposób podstawowe procesy gospodarki rynkowej służą rozwiązywaniu fundamentalnych problemów ekonomicznych: co produkować, jak produkować, dla kogo produkować? W tak rozumianym pojęciu gospodarki rynkowej rola państwa sprowadza się do ustalania reguł gry rynkowej. W praktyce, skomplikowane procesy gospodarcze (a szczególnie ich negatywne społeczne i ekonomiczne konsekwencje) powodują, iż państwo postrzegane jest nie tylko jako podmiot jedynie wspomagający mechanizm rynkowy: cechą wyróżniającą tak pojmowanej ekonomicznej roli państwa jest konieczność prowadzenia przez rząd aktywnej polityki stabilizacyjnej. (...) Na współczesną gospodarkę rynkową składa się funkcjonowanie trzech sektorów: państwowego, ze sprawnie działającym systemem rządzenia, prywatnego, z efektywnie działającymi Firmami oraz społecznego, ze sprawnie funkcjonującymi organizacjami społecznymi. Wszystkie trzy sektoiy są ze sobą wzajemnie powiązane, lecz każdy z nich jest i musi być niezależny; każdy sektor ma do wypełnienia własną misję i realizuje swoje zadania. Każdy wymaga więc odpowiednich kompetencji i skoncentrowania działań na tym, co potrafi robić najlepiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudzewski W., Koźmiński A.: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. "Organizacja i Zarządzanie" 1996, nr 3.
  2. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z.: Zarys polityki zatrudnienia. Warszawa 1990.
  3. Wiśniewski Z.: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Toruń 1994.
  4. Borkowska S.: Dziesięć tez w sprawie przeciwdziałania bezrobociu. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu