BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jopkiewicz Szymon (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Pomiar efektywności sektora zdrowia za pomocą metody SNA (Social Network Analysis)
The Measurement of the Efficiency of Healthcare Sector by the Method of SNA (Social Network Analysis)
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1040-1050, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności, Służba zdrowia, Analiza sieci społecznych, Studium przypadku, Analiza sieciowa
Efficiency measurement, Health service, Social Network Analysis (SNA), Case study, Network analysis
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Centrum Medyczne OMEGA
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem zastosowania analizy społecznej sieci (Social Network Analysis - SNA) w sektorze zdrowia. Intencją autora jest przedstawienie wybranych aspektów posługiwania się tą złożoną metodą w pomiarze efektywności jednostek sektora zdrowia. Podjęta problematyka wydaje się uzasadniona ze względu na to, że sektor ten działa w warunkach niepewności, a dokonujące się w nim zmiany mają wymiar społeczny i wpływają na jakość życia. (abstrakt oryginalny)

Article shows the issue of usage of social analysis (Social Network Analysis - network SNA) in the healthcare sector. The author's intention is to display selected aspects of using this complicated method to measure the effectiveness of the healthcare sector. Taken issue seems to be justifiable by the fact that this sector works in variable conditions, and changes taking place in the healthcare sector impact to the social dimension and on the quality of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska, A. (2013). Wykorzystanie SNA w pomiarze efektywności instytucji publicznych. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar. (s. 13-24). Katowice: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Austen, A., Frączkiewicz-Wronka, A. (2010). Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia. W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 3. Bahadori, M., Hamouzadeh, P., Qodoosinejad, J., Yousefvand, M. (2012). Organizational Learning Capabilities of Nurses in Iran. "Global Business & Management Research", vol. 4.
 4. Bratnicki, M., Frączkiewicz-Wronka, A. (2006). Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności. "Organizacja i Kierowanie", 3, 17-32.
 5. Chan, C.A. (2003). Examining the relationships between individual, team and organizational learning in an Australian hospital. "Learning in Health & Social Care", vol. 2.
 6. Contractor, N., Monge, P. R. (2002). Managing knowledge networks. Management Communication Quarterly, 16, 249-258.
 7. Dobska, M., Rogoziński K. (2008). Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Warszawa: PWN.
 8. Ferlie, E., Hartley, J., Martin, S. (2003). Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects. "British Journal of Management", 14, 45-56.
 9. Golinowska, S. (2004). Pożądane kierunki systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.
 10. Greiling, D., Halachmi, A. (2013). Accountability and Organizational Learning in the Public Sector Public. "Performance & Management Review", 36, 43-52.
 11. Hazoor, M.S., Masood, N.K. (2013). Firm's Innovativeness and Employee Job Satisfaction: The Role of Organizational Learning Culture. "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", 4, 670-687.
 12. Kleiner, M.M., Nickelsburg, J., Pilarski, A.M. (2012). Organizational and Individual Learning and Forgetting. "Industrial & Labor Relations Review", 65, 68-81.
 13. Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: PWE.
 14. Lipshitz, R., Friedman, V.J., Popper, M. (2007). Demystifying Organizational Learning. CA: Sage Publications, Thousand Oaks.
 15. Mazur, S., Płoszaja, A. (red.). (2013). Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 16. Muehlfeld, K., Padma, R.S., Witteloostuijn, V.A. (2012). A contextual theory of organizational learning from failures and successes: A study of acquisition completion in the global newspaper industry. "Strategic Management Journal", 33, 107-137.
 17. Newsome, P., Wright, A. (1999). Review of Patient Satisfaction. "British Dental Journal", 4 (186), 161-177.
 18. Olejniczak, K., (red.). (2012). Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 19. Price, J.L. (1972). The study of organizational effectiveness. "The Sociological Quarterly", 13, 123-134.
 20. Rashman, L., Withers, E., Hartley, J. (2009). Organizational learning and knowledge in public service organizations: A systematic review of the literature. "International Journal of Management Reviews" 11, 463-494.
 21. Rudawska, I. (2006). Ekonomizacja relacji pacjent - usługodawca w opiece zdrowotnej. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Scott, J. (2011). Social Network Analysis. A Handbook. Los Angeles: Sage.
 23. Scott, W.R. (1977). Effectiveness of organizational effectiveness studies. In P.S. Goodmann & J.M. Pennings (Eds.), New perspectives on organizational effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
 24. Shimakalantaria, Baratimarnani, A., Salavati, A. (2012). The Relationship Between Organizational Learning and Competitive Intelligence on Small and Medium Industries in the City of Kermanshah. "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", 4, 348-361.
 25. Sitko-Lutek, A., Skrzypek, E. (2009). Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 26. Steers, R.M. (1975). Problems in the measurement of organizational effectiveness. "Administrative Science Quarterly", 20, 546-558.
 27. Steers, R.M. (1977). Organizational effectiveness: A behavioral view. Santa Monica: Goodyear.
 28. Szymura-Tyc, M. (2006). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wyd. AE.
 29. Tsui, A.S. (1990). A multiple constituency model of effectiveness: An empirical examination at the Human Resource subunit level. "Administrative Science Quarterly", 35(3), 458-483.
 30. Walton, E.J., Dawson, S. (2001). Managers' perceptions of criteria of organizational effectiveness. "Journal of Management Studies", 38(2), 173-200.
 31. William, B. (1994). Patient satisfaction: a Valid Concept? "Sociological Science of Medicine", 38, 509.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu