BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klement Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola kontekstu w modelach zarządzania zaufaniem systemów wieloagentowych
The Role of Context in Trust Management Models of Multi-Agent Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 59-68, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Symulacja wieloagentowa, Systemy multiagentowe, Zarządzanie zaufaniem, Systemy informatyczne
Multi-agent based simulation, Multi-agent system, Trust management, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie odgrywa niezwykle istotną rolę w naszym codziennym życiu. W praktyce większość podejmowanych przez nas decyzji oraz działań jest uwarunkowana poziomem zaufania bądź też - w niektórych sytuacjach - jego brakiem. Samo zaufanie jest natomiast w głównej mierze zależne od kontekstu. Oba te elementy odgrywają także coraz ważniejszą rolę w sferze technologii i systemów komputerowych, zwłaszcza tych, które posiadają pewien poziom autonomii. Doskonałym przykładem wpływu kontekstu na poziom zaufania są systemy wieloagentowe. W społeczności agentów programowych mechanizmy i modele związane z zaufaniem odgrywają istotną rolę, a kontekst może wywierać wpływ na poziom wzajemnego zaufania agentów. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli kontekstu w społecznościach agentów. (abstrakt oryginalny)

Trust plays an significant role in our daily lives. In practice, most of our decisions and actions are conditioned by the level of trust or - in some cases, the lack of it. Trust itself, dependent's largely on the context. Both of these elements also play an increasingly important role in the field of technology and computer systems, especially those that have a certain level of autonomy. An excellent example of the impact of context on the level of trust are multi-agent systems. In a community of software agents, mechanisms and models connected with trust play a central role in which context is a crucial element in the level of mutual trust between agents. The purpose of this paper is to present the role of context in multi-agent systems, with particular emphasis on aspects related to trust management models in this type of environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdul-Rahman A., Hailes S. (2000), Supporting trust in virtual communities, Proceedings of the Hawaii's international conference on systems sciences, Maui, Hawaii.
 2. Castelfranchi C., Falcone R. (1998), Principles of trust for MAS: cognitive anatomy, social importance, and quantification, Proceedings of the International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS'98), Paris, France.
 3. Ebadi T. (2012), Facilitating cooperation in multi-agent robotic systems, praca doktorska, University of Otago, Nowa Zelandia, Dunedin.
 4. Esfandiari B., Chandrasekharan S. (2001), On how agents make friends: mechanisms for trust acquisition, Proceedings of the fourth workshop on deception, fraud and trust in agent societies, Montreal, Canada.
 5. Ferber J. (1999), Multi-agent systems - an introduction to distributed artificial intelligence, Addison Wesley, Boston.
 6. Gambetta D. (red.), 1990, Trust. Making and breaking cooperative relations, Basil Blackwell, Oxford.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 8. Hardin R. (2009), Zaufanie, Sic!, Warszawa.
 9. Islam N., Mallah G.A., Shaikh Z.A. (2010), FIPA and MASIF standards: a comparative study and strategies for integration, NSEC '10 Proceedings of the 2010 National Software Engineering Conference.
 10. Marsh S. (1994), Formalising trust as a computational concept, praca doktorska, Department of Mathematics and Computer Science, University of Stirling.
 11. Pinyol I., Sabater-Mir J. (2013), Computational trust and reputation models for open multi-agent systems: a review, "Artificial Intelligence Review", Vol. 40.
 12. Sabater J., Sierra C. (2001), Regret: a reputation model for gregarious societies, Proceedings of the fourth workshop on deception, fraud and trust in agent societies, Montreal, Kanada.
 13. Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M. (2008), Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych, Placet, Warszawa.
 14. Trillo R., Ilarri S., Mena E. (2007), Comparison and performance evaluation of mobile agent platforms [w:] Autonomic and Autonomous Systems, 2007. ICAS07, Third International Conference on 19-25 June 2007.
 15. Winslett M. (2003), An introduction to trust negotiations [w:] Nixon P., Terzis S. (red.), Trust Management 2003, LNCS 2692, s. 275-283.
 16. Wooldridge M., Jennings N.R. (1995), Intelligent agents: theories, architectures and languages [w:] volume 890 of LNCS, Springer, New York.
 17. [www 1] http://jade.tilab.com/ (dostęp: 20.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu