BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pańkowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konfiguratory produktów jako środowiska kontekstu decyzyjnego
Product Configurators as Environments of Decision Making Context
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 69-82, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Systemy informatyczne
Information system of enterprises, Information Technology (IT), Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem modelowania systemów informacyjnych przedsiębiorstwa jest zrozumienie bieżącej sytuacji w analizowanej organizacji i wdrożenie takiej technologii, która zapewni zaspokojenie potrzeb informacyjnych. Różne metody przeznaczone ku temu powstają w takich obszarach zarządzania, jak reinżynieria procesów biznesowych, wdrażanie innowacji gospodarki elektronicznej oraz architektura przedsiębiorstwa jako strategia. Dla doskonalenia przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie rozwój modeli kontekstowych uznaje się za użyteczny. Ponadto w inżynierii wymagań zastosowanie konfiguratorów produktów informatycznych stopniowo zdobywa popularność wśród indywidualnych użytkowników. W niniejszej pracy przyjęto tezę, że zarządzanie konfiguracją produktu technologii informacji jest problemem definiowania i rozwoju kontekstu decyzyjnego. W pracy zobrazowano przy użyciu diagramu architektury systemowej kontekst zarządzania konfiguracją produktową. Wizualizację modelu architektury wykonano przy użyciu oprogramowania ArchiMate. (abstrakt oryginalny)

Business information systems modelling aims at understanding the actual situation in the analysed business organization as well as at the implementation of the information technology, which fulfill the information requirements. Different methods, i.e., business process reengineering, e-business innovation and corporate architecture as a strategy are applied for that. Contextual model development is useful for improvement of work flows in an enterprise. Beyond that in requirement engineering domain, application of IT product configurators are accepted by individual users. In this paper, IT product configuration management is considered as a problem of defining and development of decision making context. Product configuration management context is visualised by the system architecture diagram in ArchiMate language. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiello B., Sachs L. (2011), Configuration management best practices, practical methods that work in the real world, Addison-Wesley, Upper Saddle River.
 2. Bielecka-Prus J. (2012), Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, "Studia Socjologiczne", nr 1 (204).
 3. Forissier T., Bourdeau J., Mazabraud Y., Nkambou R. (2013), Modeling context effects in science learning: the CLASH model [w:] Brezillon P., Blackburn P., Dapoigny R. (red.), Modeling and using context, Springer, Berlin, s. 330-335.
 4. Hegarty J., Brezillon P., Adam F. (2013), The role of context in practice-based organizational learning and performance improvement [w:] Brezillon P., Blackburn P., Dapoigny R. (red.), Modeling and using context, Springer, Berlin, s. 59-72.
 5. Jonker J., Pennink B. (2010), The essence of research methodology, a concise guide for Master and PhD students in management science, Springer, Berlin.
 6. Lacy Sh., Norfolk D. (2010), Configuration management, expert guidance for IT service managers and practitioners, BCS The Chartered Institute for IT, Swindon.
 7. Leszczyński D. (2010), Struktura poznawcza i obraz świata. Zagadnienia podmiotowych warunków poznania we współczesnej filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Luh D.B., Chiang Ch.L., Huang S.L., Yang T.L. (2011), Museum exhibit content recommendation and guidance system focusing on experience design [w:] Stephanidis C. (red.), Universal Access in Human Computer Interaction, Part II, HCII 2011, LNCS 6766, Springer, Heidelberg, s. 498-507.
 9. Matusiak-Kempa I., Przybyszewski S. (2011), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, Olsztyn.
 10. Przybyszewski S. (2011), Implicytność a kontekst w komunikacji językowej [w:] Matusiak- Kempa I., Przybyszewski S. (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, Olsztyn, s. 362-374.
 11. van Eck P., Gordijn J., Wieringa R. (2009), Advanced information systems engineering [w:] Yu H.Q., Reiff-Marganiec S. (red.), Automated context-aware service selection for collaborative systems, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 261-274.
 12. [www 1] Internetowe Konfiguratory Wspomagające Sprzedaż, 2014, http://www.swiatszkla. pl/aktualnoci/112-wydarzenia/9051-internetowe-konfiguratorywspomagajace- sprzedaz.html (dostęp: 3.11.2014).
 13. [www 2] Wirtualis, 2014, http://wirtualis.pl/konfigurator-strony-www (dostęp: 3.11.2014).
 14. [www 3] What is configuration management? 2002, http://www.pearsonhighered. com/sample chapter/0321117662.pdf (dostęp: 17.10.2014).
 15. [www 4] ArchiMate Modelling, user guide, version 2.4, 2012, http://arch.cetis.ac. uk/doc. html (dostęp: 3.11.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu