BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Grzegorz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
S.Czaja, B.Fiedor, A.Graczyk, Z.Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.C.Beck, Warszawa 2001
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 2 (19), s. 235-237
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Recenzja, Środowisko przyrodnicze, Zasoby naturalne, Gospodarka informacyjna, Ekonomia
Review, Natural environment, Natural resources, Information economy, Economics
Abstrakt
Na polskim rynku wydawniczym ukazało się już w ostatnich latach kilka książek dotyczących ekonomii środowiska i zasobów naturalnych1, które mają niewątpliwy walor edukacyjny i są przydatne w kształceniu na poziomie akademickim. Tym niemniej wydaje się, że nadal potrzebny jest dobry, spójny podręcznik z tej • dziedziny w języku polskim. Istniejące podręczniki polskich autorów (w tym przede wszystkim skrypty wydawane na niektórych uczelniach) cechuje wybiórczość, zapewne odzwierciedlająca w dużej mierze specyficzne zainteresowania poszczególnych autorów, na przykład S. Łojewskiego, T. Madeja. Dość wyraźne ślady tego faktu widoczne są też w pracy J. Śleszyńskiego. Wydaje się jednak, że w przypadku tej publikacji ważniejszą cechą jest ujęcie mniej sformalizowane z punktu widzenia aparatu pojęciowo- metodologicznego ekonomii, co czyni ją bardziej przydatną dla studentów kierunków nieekonomicznych ochrony środowiska. Także przetłumaczony podręcznik pod red. H. Folmera i innych nie wyczerpuje wszystkich kluczowych zagadnień, co zapewne wiąże się z faktem, że ma służyć jako wprowadzenie do ekonomicznych podstaw polityki środowiska i zasobów naturalnych' (a nie po prostu podręcznik ekonomii środowiska). Ponadto pojawić się mogą przy odbiorze treści przez studentów problemy związane z faktem autorskiej niejednorodności tekstu, która wyraża się w zróżnicowanym języku i stopniu szczegółowości prezentacji poszczególnych zagadnień.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. naukowa Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Krupski i S-ka, Warszawa 1995
  2. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000
  3. Łojewski S., Ekonomia środowiska, WU ATR, Bydgoszcz 1995
  4. Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. Madej T., US, Szczecin 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu