BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budowanie ścieżki kariery jako element strategii osiągania sukcesu zawodowego przez menedżera
Building a Career Path as an Element of Strategy of Achieving Professional Success by Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 745-753, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Zarządzanie menedżerskie, Rozwój zawodowy pracownika
Professional career, Managerial managing, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie karier jest istotne dla wszystkich pracowników, jednakże nabiera szczególnego znaczenia w przypadku menedżerów. Kariery w XXI wieku są coraz mniej przewidywalne, obfitujące w nagłe zwroty. Instrumentem, który pozwala nimi zarządzać w tych złożonych warunkach, jest budowanie ścieżek kariery. Ścieżki kariery są rodzajem kompromisu pomiędzy potrzebami organizacji a możliwościami i ambicjami menedżera, mogąc się stać istotnym elementem budowania strategii osiągania osobistego sukcesu.(abstrakt oryginalny)

Career planning is particularly important for all workers, especially for managers. Careers in the twenty-first century have become a little predictable, spiral, with unforeseen turns. An instrument which can help in terms of managerial career in certain frames is building career paths. They are a compromise between the needs of an organization and the opportunities and ambitions of a manager and as such they may become an important element of building a strategy for success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2007.
 2. Bartoszek A., Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, UŚ, Katowice 2003.
 3. Driver M.J., Career concepts: a new approache to research, [w:] R. Katz (red.), Career Issues in Human Resource Management, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York 1982.
 4. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 6. Holstein-Beck M., Menedżer poszukiwany, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 7. Klimkiewicz A., Ścieżki kariery - czy warto je tworzyć?, http://www.praca.egospodarka.pl/5833,Sciezki-kariery-czy-warto-je-tworzyc,1,47,1.html, 20.02.2010.
 8. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 9. Omachel R., Duża rotacja menedżerów źle wpływa na morale kadr, http://www.idea-mc.pl/15423.xml, 12.05.2000.
 10. Planowanie kariery zawodowej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 11. Planowanie kariery zawodowej, http://www.bk.pw.edu.pl/poradnik.php?id=5, 10.02.2010.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi; strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 13. Echo Darmstatu, raport Instytutu Gallupa, 25.09.2001.
 14. Serafin K., Procesy w organizacji, GWSH, Katowice 2002.
 15. Strykowska M., Zawód - praca - kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, [w:] M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia, UAM, Poznań 2002.
 16. Szałkowski A., Rozwój pracowników - przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
 17. Ścieżki kariery, http://mfiles.pl/pl/index.php/, 25.01.2010.
 18. Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 19. Tomaszewska-Lipiec R., Dynamika zmian współczesnych organizacji a nowy model kariery zawodowej, [w:] T. Lewowicki, I. Ziaziun (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu