BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości), Świszcz Grzegorz (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Tytuł
Efektywność innowacyjnych mechanizmów wsparcia kapitałowego nowatorskich przedsięwzięć sektora MŚP na przykładzie doświadczeń Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
The Effectiveness of Innovate Capital Instruments in Supporting SMEs - Experiences of Polish Entrepreneurs Foundation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 41-54, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Innowacje, Anioł biznesu, Innowacyjność gospodarki, Finansowanie projektów, Ośrodki innowacji, Projekty innowacyjne
Innovations, Business angel, Innovation economy, Projects financing, Innovation centre, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę finansowania projektów o podwyższonym poziomie ryzyka na wczesnym etapie rozwoju. Treść została przygotowana na bazie najaktualniejszych doświadczeń związanych z realizacją przez Polską Fundację Przedsiębiorczości projektów - Sieci Aniołów Biznesu AMBER oraz Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed. Zawiera analizę mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw na przykładzie realnych i praktycznych doświadczeń. W pracy podjęto próbę syntetycznego ujęcia kryteriów wsparcia i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Zaprezentowane rezultaty dotychczasowej działalności potwierdzają zarazem tezę, że inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka odgrywają i będą odrywać coraz większą rolę w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Zwrócono również uwagę na konieczność wspierania rozwiązań systemowych, pozwalających na prostszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Artykuł zarazem może stanowić merytoryczną podstawę do budowania wielopłaszczyznowej analizy rynku early stage. (abstrakt oryginalny)

The paper presents different aspects of financing projects characterized as a high risk resulting from early stage of development. It was prepared on basis of latest experiences of the Polish Entrepreneurs Foundation (PEF) programs - Amber Business Angel Network and Pomeranus Seed Capital. It contains the analysis of enterprise support mechanisms the basis of actual and practical experiences. This paper summarizes the criteria of commercialization and support of innovative projects. The results confirm the thesis, that early stage investors have significant role in developing of innovative economy. Moreover, the necessity to support systemic solutions is emphasized, both on the national and regional level. This paper might provide the relevant basis to create a multidimensional analysis of early stage market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. British Business Angel Association (2013), www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/ (17.07.2014).
  2. Harvard Business School (2014), hbswk.hbs.edu/ (5.03.2014).
  3. Łasecki T. (2014), Wybór właściwej ścieżki komercjalizacji - okiem inwestora, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Sieć Aniołów Biznesu AMBER, Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED, www.portalnaukowca.pl/?a=artykul&id=35 (11.08.2014).
  4. Wierżyński W. (2013), Luka kapitałowa, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=CF679A5B068C49DB9D35B5D24EFFB544 (7.08.2014).
  5. www.pfp.com.pl (7.08.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu