BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola portali informacyjnych w wyszukiwaniu informacji i pozyskiwaniu wiedzy w kontekście systemów e-zdrowia
The Role of Information Portals in Information Search and Knowledge Acquisition in Context of E-Health Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 94-105, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
e-zdrowie, Portale internetowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zarządzanie wiedzą
e-health, Web portals, Information and Communication Technology (ICT), Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości Internetu w celu zarządzania wiedzą w e-zdrowiu. Autorzy przedstawili narzędzia internetowe, które są wykorzystywane w tym obszarze. Ponadto sklasyfikowano je w następujących kontekstach: komunikacja, e-handel, diagnozowanie oraz wiedza. Wybrane narzędzia internetowe wykorzystywane w kategorii zarządzania wiedzą zostały opisane i ocenione metodą punktową. Portale, które zostały ocenione najlepiej oraz najgorzej poddano kolejnej ocenie przy uwzględnieniu kontekstu nawigacyjnego, funkcjonalnego oraz rodzaju publikowanych informacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is presentation of Internet possibilities in order to knowledge management in e-health. A variety of Internet tools in this context has been presented. Authors defined these tools and classified them into a few contexts: communication, e-commerce, diagnosing and knowledge. Examples of Internet tools in knowledge context has been described and evaluate. This information portals has been evaluated in navigation, functional and published information context. Researches are based on literature and available tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziewicz-Guźlecka A. (2007), Zarządzanie wiedzą elementem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Niedzielski P., Stawasz E., Poznańska K. (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Chang H.H., Weng I.C. (2011), Enterprise Information Portals in support of business process, design teams and collaborative commerce performance, "International Journal of Information Management", No. 31.
 3. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M. (2011), Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 4. Chou D.C., Chou A.Y. (2002), Healthcare information portal: a web technology for the healthcare community, "Technology in Society", No. 24.
 5. Cieciura M. (2006), Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Opolgraf SA, Warszawa.
 6. Eysenbach G. (2001), What is e-health, "Journal of Medical Internet Research", Vol. 3, www.jmir.org, (dostęp: 25.01.2015).
 7. Frankowski P. (2005), Elementy graficzne na stronach WWW, Helion, Gliwice.
 8. Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2013), Ocena wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesie autodiagnozy i samoleczenia w świetle badania opinii internautów [w:] Sroka H., Porębska-Miąc T. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, Wydawnictwo UE, Katowice.
 9. Korol E., Trojanowska I., Tyszka N. (2012), Poradnik eWUŚ w rejestracji, Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, Warszawa.
 10. Kolwitz M. (2010), Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych Państw Unii Europejskiej, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Szczecin.
 11. Ovaska S. (1991), Usability as a goal for the design of computer systems, "Scandinavian Journal of Information Systems", Vol. 3, s. 47-62.
 12. Ravden S., Johnson G. (1989), Evaluating usability of human-computer interfaces: a practical method, Ellis Horwood, Chichester.
 13. Rydz A. (2012), Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2014), The recent ideas and trends in health care information systems [w:] Pańkowska M. (red.), Creativity Support Systems 2014, Wydawnictwo UE, Katowice.
 15. [www 1] http://www.prozdrowie.pl/ (dostęp: 15.09.2014).
 16. [www 2] http://www.prozdrowie.pl/Aplikacje (dostęp: 15.09.2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu