BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szandurski Jarosław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu)
Tytuł
Przywództwo i personalizm jako źródła sukcesu w strategicznym zarządzaniu kadrami
Leadership and Personalism as a Source of Success in Strategic Human Resource Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 754-763, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Przywództwo, Synergia, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Leadership, Synergy, Strategic human resources management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przywództwo, jako szczególna forma zarządzania, zapewnia powiązanie funkcji personalnej ze strategicznym sukcesem organizacji. Personalizm, jako szczególne podejście do człowieka, gwarantuje optymalne wykorzystanie potencjału kadry w organizacji oraz spójność jej celów z celami pracowników. Koherencja przywództwa i personalizmu to synergiczny sukces strategicznego zarządzania kadrami oraz gwarancja rozwoju firmy i rozwoju pracowników. Przykłady historyczne i współczesne potwierdzają powyższe twierdzenia.(abstrakt oryginalny)

Leadership as a special form of governance provides a link between a personal function and the strategic success of the organization. Personalism as a specific approach to an individual ensures an optimum use of the staff capacity in the organization and the consistency of the company's objectives with the objectives of its employees. The coherence of leadership and personalism is a synergistic success of human resource management strategy and it guarantees both business and employee development. Historical and contemporary examples confirm the above theorems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman H.Ch., Strategie sukcesu, Business Press, Warszawa 1997.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 3. Avery G.C., Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 4. Bartnik Cz.S., Szkice do systemu personalizmu, KUL, Lublin 2006.
 5. Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
 6. Dziwisz S., Świadectwo, TBA, Warszawa 2007.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 8. Handy Ch., Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów, w: Lider przyszłości, Business Pres Warszawa 1997.
 9. Iriarte L., Powołanie franciszkańskie. Synteza ideałów św. Franciszka i św. Klary, OFMCap, Kraków 1998.
 10. Krupski R., Strategia sukcesu, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, AE, Wrocław 1997.
 11. Listwan T., Zespoły menedżerskie - klucz do sukcesu, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, AE, Wrocław 1997.
 12. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 13. Majka J., Filozofia społeczna, WKA, Wrocław 1982.
 14. Nash L., Stevenson H., Czym naprawdę jest sukces, "Harvard Business Review Polska" 2006, nr 4.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 16. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 17. Szczepanik E., Przywództwo jako forma sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] W. Bańka (red.), Wymiary przywództwa w organizacji XXI wieku, NOVUM, Płock 2004.
 18. Świątkowski M., Skuteczność przywództwa w ujęciu P.F.Druckera, [w:] W. Bańka (red.), Wymiary przywództwa w organizacji XXI wieku, NOVUM, Płock 2004.
 19. Twarze sukcesu, wywiad z prof. dr hab. Januszem Czapińskim, "Charaktery" 2008, nr 7.
 20. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, KUL, Lublin 1986.
 21. Wojtyła K., Osoba i czyn, PTT, Kraków 1985.
 22. Wójcik M., Czarnecka-Wójcik E., Przywództwo i władza menedżerska, AE, Katowice 2009.
 23. Współczesny słownik języka polskiego, Langenscheidt, Warszawa 2007.
 24. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, Business Press, Warszawa 1996.
 25. Żynel A., Słońce człowieczego rodu, ATK, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu