BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Kredyty hipoteczne na rynku finansowym w zmiennych uwarunkowaniach makroekonomicznych
Mortgage Loans in the Financial Market in Variable Macroeconomic Conditions
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 129-136, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Kredyt hipoteczny, Uwarunkowania makroekonomiczne
Financial markets, Mortgage credit, Macroeconomic conditions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zachodziły na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w okresie zmiennej koniunktury gospodarczej. Analiza sytuacji w tym obszarze rynku finansowego jest o tyle istotna, że dokonana została w okresie dynamicznych zmian zarówno na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i w zakresie zmian regulacji nadzorczych obejmujących tę część sektora bankowego. (fragment tekstu)

The article deals with problem of growth, that has taken place in the mortgage market in Poland in the years 2005-2013. The significance of the measures concerned derives from two sources: the major changes that have occurred in the housing market and the cyclical changes in the economy. However, the debt of mortgage loans increased significantly (from 50.43 bn PLN in 2005 to 330.79 bn PLN in 2013), in recent years the increase in debt was considerably smaller. Major changes have also taken place in the currency structure of loans. Introduced supervisory regulations caused in a strong reduction of foreign currency loans (especially in CHF) to the growth of loans denominated in PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak G., Sajewicz M. 2014. Rynek kredytów hipotecznych sięga dna, Rzeczpospolita 47(9774), 26- 02-2014, B4.
 2. Główka G. 2012. System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Doświadczenia i kierunki zmian, Oficyna Wydaw. SGH, Warszawa. ISBN 978-83-7378-731-5.
 3. Łaszek J., Widłak M. 2008. Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego, Bank Kredyt 8, 12-41.
 4. Łyduch K., Cymanow P. 2013. Priorytety zarządzania finansami osobistymi gospodarstw domowych w dobie kryzysu, Episteme 18., T. III/2013, 305-312.
 5. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Raport AMRON-SARFIN, 4(14)/2012.
 6. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Raport AMRON-SARFIN, 4(18)/2013.
 7. Report on EU banking structures, European Central Bank, 2010.
 8. Satoła Ł. 2010. Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, Zesz. Nauk. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 4(53), 312-321.
 9. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2012 r., Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BGŻ, Warszawa, 26.03.2012.
 10. Szafrańska M. 2011. Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowych usług kredytowych. Stud. Mater. Pol. Stow. Zarządz. Wiedzą, Bydgoszcz, 50, 66-77.
 11. Szyszka A. 2009. Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, Bank Kredyt 4, 5-30.
 12. Wąsowski W. 2004. Ekonomika i finanse banku komercyjnego. Wyd. Difin, Warszawa, ISBN 83-7251- -480-1.
 13. Zapadka P. 2002. Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, Bank Kredyt 1, 28-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu