BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślazyk-Sobol Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Organizacyjno-sytuacyjne czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu
Situational and Organizational Factors Connected with Burn-out Syndrome
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 764-773, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Kultura organizacyjna, Klimat organizacyjny, Zarządzanie zespołem ludzkim
Professional burnout, Organisational culture, Organizational climate, Team management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wypalenie zawodowe to temat wielu debat naukowych i praktycznych rozwiązań w postaci programów profilaktycznych i warsztatów szkoleniowych. Artykuł porusza kwestie związane z organizacyjnymi i sytuacyjnymi czynnikami dotyczącymi zjawiska wypalenia. Zawiera przegląd teorii przedmiotu i koncentruje się na wybranych aspektach organizacyjnych sprzyjających pogłębianiu się oraz rozwojowi wypalenia. Ważną implikacją teoretycznych refleksji wydaje się ciągłe uwrażliwianie kadry zarządzającej na znaczenie kreowania odpowiedniego klimatu organizacyjnego, ale także podkreślanie konieczności szkoleń i treningów dla pracowników w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, pogłębiania kompetencji psychospołecznych.(abstrakt oryginalny)

The article takes into account issues describing situational and organizational factors connected with or even conditioning the burn-out syndrome. Selected theories about the subject are shown and discussed. Aside from presenting different approaches, there is important partiality in burn-out development springing from organizational culture and organizational climate among employees. Considering the consequences of burning out for employees and organisations has become the topic which is never outdated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Edelwich J., Brodsky A. , Burn-Out. Stages of Disillusionment in the Helping Professionals, Human Science Press, New York 1980.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Cherniss C., Role of professional self - efficacy In the etiology and amelioration of burn-out, [w:] W.B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Proffessional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, Tylor & Francis, Washingotn, DC 1993, s. 135-149.
 4. Cherniss C., Beyond Burnout: Helping Teachers, Nurses, Therapists And Lawyers Recover from Stress and Disillusionment, Rutledge, New York 1995.
 5. Fisher C., Alford R., Consulting on culture. A new bottom line, "Consulting Psychology Journal: Practice and Research" 2000, s. 206-217.
 6. Freudneberger H.J., Staff burn-out, "Journal of Social Issues" 1974, 18 (3), s. 1-47.
 7. Golembiewski R.T., Scherb K., Boudreau R.A., Burnout in cross - national sttings. Generic and model - specific perspectives, [w:] W.B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, Tylor & Francis, Washington, DC 1993, s. 217-236.
 8. Golembiewski R.T., Boudreau R.A., Munzenrider R.F., Luo H., Global Burnout: A Worldwide Pandemic Explored by the Fase Model, JAI Press, Greenwich, CT 1996.
 9. Half R., Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, WNT, Warszawa 1995.
 10. Krawulska-Ptaszyńska A., Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich, "Przegląd Psychologiczny" 1992, t. XXXV, nr 3, s. 403-410.
 11. Kopeć H., Kotzian J., Blaski i cienie outplacementu, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 6, s. 32-36.
 12. Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 13. Maslach C., Burned-out, "Human Behaviour" 1976, 5, 16-22.
 14. Maslach C., A multidimensional theory of burnout, [w:] C.L. Cooper (red.), Theories of Organizational Stress, Oxford University Press, New York 1998, s. 68-85.
 15. Mesjasz J., Zaleski Z., Koszty sukcesu w zarządzaniu, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, AE, Wrocław 2001, s. 362-377.
 16. Paluchowski J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, [w:] S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 161-171.
 17. Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Sęk H., Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1996.
 19. Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.
 20. Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009.
 21. Wójcik M., Czapińska M., Zmiany klimatu, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 12/225, s. 43-46.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu