BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichocki Krzysztof S. (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Tytuł
Analiza możliwości zadłużania się przez samorządy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych
Analysis of Possibilities of Indebtedness by Local and Regional Authorities in the Light of the New Law on Public Finances
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 597-610, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Dług, Zadłużenie, Samorząd terytorialny
Local government units, Debt, Indebtedness, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku kryzysu finansowego dochody podatkowe i nadwyżka bieżąca do dochodów (nbdo) JST w Polsce mocno spadły w roku 2009. Nowa ustawa o finansach publicznych (n-ufp) wprowadza ograniczenia na emisję długu przez JST, zależną od średniej wartości nbdo za trzy lata przed rokiem budżetowym. Pokazano, że zachowanie się wskaźnika nbdo, który ogranicza koszty obsługi długu do dochodów, limituje możliwość zaciągania długu na udział własny przy staraniach o fundusze UE i zmniejsza środki na inwestycje. Zaproponowano autorski wskaźnik nbdo, słabiej ograniczający zaciąganie długu przez JST, których aktualna sytuacja finansowa się poprawia. Zaproponowano, aby wskaźnik nbdo był liczony dla dwóch lat z przeszłości i roku budżetowego. Konsekwencje zastosowania nbdo oraz nbdo przeanalizowano na przykładzie danych z dwóch miast.(abstrakt oryginalny)

As a result of the financial crisis tax revenues and the current surplus income (nbdo) of local budgets (JST) in Poland dropped firmly in 2009. The new law on the public finances (n-ufp) introduces restrictions on the issuance of debt by JST, depending on the average value of nbdo for three years before the financial year. It is shown that the behaviour of the nbdo indicator, which limits the costs of servicing the debt to income, reduces the possibility of borrowing on the participation of EU funds and reduces investment measures. The article proposes the original index of nbdo that less restricts the borrowing of debt by JST, which current financial situation is improving. It is suggested that the nbdo index should be counted for two previous years and for the financial year. The consequences of the application of nbdo are analyzed on the example of data from two cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., Cichocki K.S., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport Ernst & Young, w ramach Programu Sprawne Państwo, Warszawa 2008; dostępny po angielsku: www.bettergovernment.pl.
 2. Bitner M., Cichocki K.S., Standardy zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 7-8, s. 50-68.
 3. Cichocki K.S., Improvement of financial management by local government; Computer model implementation, "Journal of Organizational Transformation and Social Change" 2010a, vol. 7, no. 2, s. 211-237.
 4. Cichocki K.S., The Role of Long-term Financial and Investment Planning for Construction of Local and Regional Economic Development, Geopolitical Studies, Warszawa 2010b, vol. 16, s. 445--470.
 5. Cichocki K.S., Czy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce mogą się zadłużać?, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 12, s. 92-95.
 6. Cichocki K.S., Wieloletnie planowanie finansowe, Municipium, Warszawa 2001.
 7. Cichocki K.S., Leithe J., Finansowanie infrastruktury poprzez zaciąganie długu, cz. I, "Przegląd Samorządowy" 2000a, nr 6, s. 16-20.
 8. Cichocki K.S., Leithe J., Finansowanie infrastruktury poprzez zaciąganie długu, cz. II, "Przegląd Samorządowy" 2000b, nr 7, s. 13-18.
 9. Głębski A., Hipotetyczny limit poziomu spłat zadłużenia na 2010 r. w świetle ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 10. Leonard P.A., Debt management, pp. 313-338, [w:] J.R. Aronson, E. Schwartz (eds.), Management Polices in Local Government Finance, 4th edition , ICMA, 1996.
 11. Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, PWE, Warszawa 2008.
 12. Stieglitz J.E., Economics of Public Sector, Norton 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu