BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą
Personalized Performance Dashboard as an Example of Context Approach in Knowledge Managament
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 106-117, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kokpit menedżerski, Zarządzanie wiedzą, Portale korporacyjne, Systemy informatyczne, Wiedza w organizacji
Management dashboard, Knowledge management, Corporate portals, Computer system, Knowledge in organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka zarządzania wiedzą w organizacji w podejściu kontekstowym. Spersonalizowany kokpit menedżerski został przedstawiony jako narzędzie wspierające zarządzanie wiedzą i poprawiające wydajność organizacji. Ponadto wskazano rolę personalizacji w podejściu kontekstowym na przykładzie portalu korporacyjnego. Autorzy zaprezentowali kilka rodzajów kontekstów kokpitu menedżerskiego związanych z poziomem zarządzania, specyfiką użytkownika, danymi, wykorzystywanym oprogramowaniem i sprzętem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is characterization of knowledge management in organization in context approach. Personalized dashboard has been presented as a tool of knowledge management and performance improvement. Also role of personalization in the context approach on the example of the corporate portal has been indicated. Authors for personalized dashboard specified a few kinds of contexts connected with management level, user specificity, data, software and hardware. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benbya H., Passiante G., Belbaly N.A. (2004), Corporate portal: a tool for knowledge management synchronization, "International Journal of Information Management", Vol. 24, Iss. 3, s. 201-220.
 2. Burnos A. (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności, "Przemysł Farmaceutyczny", nr 2.
 3. Eckerson W.W. (2006), Performance dashboards. measuring, Monitoring and managing your business, John Wiley & Sons, Hoboken.
 4. Elek A. (2010), Biznes elektroniczny [w:] Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 5. Few S. (2006), Information dashboard design. The effective visual communication of data, O'Reilly, Sebastopol.
 6. Few S. (2013), Information dashboard design. Displaying data for at-a-glance monitoring, Analytics Press, Burlingame.
 7. Gołuchowski J. (2007), Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo AE, Katowice.
 8. Guzek J. (2010), Pulpit menedżerski studenta jako narzędzie wizualizacji jego postępów w procesie e-learning [w:] Zieliński Z.E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 9. Januszewski A. (2008), Funkcjonalność Informatycznych Systemów Zarządzania, t.2: Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 11. Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, "e-mentor", nr 4 (6).
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki [w:] Woźniak M. (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarki. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Zeszyt nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 14. Solska H. (2010), Zarządzanie wiedzą [w:] Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 15. Sołtysik A. (2009), Hurtownie danych i narzędzia OLAP w procesach wspomagania decyzji [w:] Sroka H., Wolny W. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo AE, Katowice.
 16. Sońta-Drączkowska E. (2011), Współpraca Dostawca Klient jako czynnik sukcesu projektów informatycznych - kilka refleksji z projektów wdrożeń systemów klasy EPM (Oracle Hyperion), www.ploug.org.pl/konf_11/materialy/pdf/07_sonta _epm.pdf, Kościelisko.
 17. Tabaszewska E. (2012), Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 18. Witulska N. (2003), Zarządzanie wiedzą - problemy na drodze funkcjonowania i rozwoju koncepcji w przedsiębiorstwie [w:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin.
 19. Ziuziański P. (2014), Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji [w:] Zieliński Z.E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 20. [www 1] blog/tag/dashboard-kokpit-menedzerski/page/2/ (dostęp: 17.11.2014).
 21. [www 2] http://www.computerworld.pl/artykuly/324453/ (dostęp: 17.11.2014).
 22. [www 3] http://skuteczneraporty.pl/ (dostęp: 17.11.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu