BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz-Krupa Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwości wnioskowania w ramach POKL w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych w przedsiębiorstwach
Possibilities of Applying for the EU Funds to Raise Managerial Qualifications within the Operational Programme Human Capital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 784-791, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Szkolenia, Kadra kierownicza
EU funds, Operational Programme Human Capital, Training, Managerial staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości aplikowania o środki unijne w ramach jednego z sześciu programów operacyjnych - Programu operacyjnego "Kapitał ludzki" (POKL) - w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych. Realizacji tego zamierzenia służy prezentacja celów i podstawowych obszarów wsparcia tegoż programu oraz priorytetów ukierunkowanych stricte na rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. W końcowej części referatu dokonano charakterystyki wybranych projektów, wyróżnionych w konkursie pn. Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the possibilities of applying for the EU funds to raise managerial qualifications within the Human Capital Operational Programme. The article starts with the identification of the main objective and the basic activities of this programme. In the second part the author describes the priorities of the Human Capital Operational Programme that are mainly focused on the development of human capital in enterprises. In the last part of this paper the attention is focused on the characteristics of a few projects that have been awarded in the competition for the Best practices of the European Social Fund, organized by the Ministry of Regional Development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Caputa W., Wybrane problemy rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [w:] K. Malik (red.), Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
  2. Ciężka B., Chromniak E., Dobre praktyki EFS w Polsce - pierwsze doświadczenia. Raport z badań, Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków 2006.
  3. Konieczny O., Projekt Inwestycja w Kadry, [w:] O. Konieczny, R. Schmidtke (red.), Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw WYG International, Katowice 2007.
  4. Plan Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wydatkowanie funduszy, "Monitor Unii Europejskiej", styczeń 2010.
  5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, http://www.efs.gov.pl.
  6. Sapała M., Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, [w:] E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, http://www.efs.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu