BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchalska Joanna (Koźminski University), Chmielewski Krzysztof (Koźminski University), Doczekalska Agnieszka (Koźminski University)
Tytuł
The Concept of Corporate Reputation in Marketing and Polish Law - the Search for Interdisciplinary Communication
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2015, t. 14, nr 2, s. 189-203, bibliogr. 37 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Marketing, Regulacje prawne, Wizerunek przedsiębiorstwa, Terminologia specjalistyczna
Marketing, Legal regulations, Company image, Terminology
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper aims to compare how the concept of corporate reputation is understood in the fields of law and marketing. This comparative investigation determines whether interdisciplinary communication between these two domains, and consequently interdisciplinary research on corporate reputation, is possible. Due to the lack of a legal definition (i.e. definition in a legal act) of corporate reputation, the meaning of this concept is reconstructed on the basis of Polish legislation and case law. Then the legal concept of corporate reputation is compared with numerous definitions proposed by marketing scholars. As a result of this investigation, two approaches to corporate reputation are distinguished: reputation as a process and reputation as a result. Legal scholars focus on the latter, whereas marketing researchers consider both approaches. This difference results from diverse objectives of marketing and legal research on corporate reputation. The former aims at developing a good reputation (process) and evaluating it (reputation as a result), while the latter focuses on protecting corporate reputation (reputation as a result). Despite the differences in approaches towards the concept, interdisciplinary research is not only possible (especially, when both domains investigate reputation as a result), but also needed, as both lawyers and marketing experts operate in the same market and have the same client, i.e. an entrepreneur. The comparative analysis explained in this paper is the first step to bringing legal and marketing knowledge together. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abimbola T., Kocak A., Brand, organization identity and reputation: SMEs as expressive organizations: A resources based perspective, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 10, No. 4/2007, http://dx.doi.org/10.1108/13522750710819748.
 2. Adeosun L.P.K., Ganiyu R.A., Corporate Reputation as a Strategic Asset, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 4, No. 2/2013.
 3. Aula H.M., Tienari J., Becoming "world-class"? Reputation-building in a university merger, "Critical Perspectives on International Business", Vol. 7, No. 1/2011, http://dx.doi.org/10.1108/17422041111103813.
 4. Brassington F., Pettit S., Principles of Marketing, Prentice Hall, 4th edition, Harlow, Essex 2006.
 5. Burke R.J., Corporate Reputations: Development, Maintenance, Change and Repair, [in:] R.J. Burke, G. Martin, C.L. Cooper (eds.), Corporate Reputation. Managing Opportunities and Threats, Gower, Farnham, Surrey 2011.
 6. Featuring Black's Law Dictionary, http://thelawdictionary.org (20.12.2014).
 7. Gotsi M., Wilson A.M., Corporate reputation: seeking a definition, "Corporate Communications", Vol. 6, No. 1/2001, http://dx.doi.org/10.1108/13563280110381189.
 8. Hughes R., Pride W., Kapoor J., Business Foundations, 2nd edition, South-Western Cengage, Boston, MA 2011.
 9. Judgment of the Court of Appeals in Warsaw of May 23, 2006, VI ACa 1221/05.
 10. Judgment of the Court of Justice of June 18, 2009, C-487/07.
 11. Judgment of the District Administrative Court of February 6, 2009, VI SA/Wa 1483/08.
 12. Judgment of the District Administrative Court of November 11, 2008, VI SA/Wa 1388/07.
 13. Judgment of the Supreme Administrative Court of June 20, 2006, II FSK 839/05.
 14. Judgment of the Supreme Administrative Court of September 6, 2013, I ACa 456/13.
 15. Judgment of the Supreme Court of June 6, 2005, III CK 622/04.
 16. Judgment of the Supreme Court of November 14, 1986, II CR 295/86.
 17. Judgment of the Supreme Court of October 16, 2014, III CSK 275/13.
 18. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2008.
 19. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group UK Limited, reprinted by PWN Warsaw 1989.
 20. Merriam-Webster, Reputation, http://www.merriam-webster.com/dictionary/reputation (22.09.2014).
 21. Norek E., Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, LexisNexis, Warszawa 2008.
 22. Nuopponen A., Methods of concept analysis - Towards systematic concept analysis, "LSP Journal", Vol. 1, No. 2/2010.
 23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Suppression of Unfair Competition Act of June 26, 2003), Dz.U., No. 153, item 1503.
 24. Parker H.M., Fink J.S., Arrest Record or Openly Gay: The Impact of Athletes' Personal Lives on Endorser Effectiveness, "Sport Marketing Quarterly", Vol. 21, No. 2/2012.
 25. Pavel S., Nolet D., Handbook of Terminology, Translation Bureau, Canada. Public Works and Government Services Canada. Terminology and Standardization Directorate, Canadian Government Publishing, 2002, http://www.atesman.info/files/handbook.pdf (28.07.2015).
 26. Raglewski J., Komentarz do art. 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [in:] M. Zdyb (ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX, Warszawa 2011.
 27. Saidov D., Damages: The Need for Uniformity, "Journal of Law and Commerce" Vol. 25, No. 1/2005.
 28. Sanchez J.L.F., Sotorrio L.L., The Creation of Value Through Corporate Reputation, "Journal of Business Ethics", Vol. 76, No. 3/2007, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-006-9285-0.
 29. Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/reputacja.html (20.12.2014).
 30. Smaiziene I., Jucevicius R., Corporate Reputation: Multidisciplinary Richness and Search for a Relevant Definition, "Commerce of engineering decisions", Vol. 2/2009.
 31. The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/reputation (20.12.2014).
 32. Trzaskowski R., Rudnicki S., Komentarz do księgi I, tytułu III, art. 551, [in:] J. Gudowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część Ogólna, LexisNexis Warszawa 2014.
 33. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Freedom of Economic Activity Act), Dz.U., No. 173, item 1807.
 34. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Civil Code, April 23, 1964), Dz.U., No. 16, item 93.
 35. Walker K., A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement, and Theory, "Corporate Reputation Review", Vol. 12, No. 4/2010, http://dx.doi.org/10.1057/crr.2009.26.
 36. Warciński M., Problem zróżnicowania definicji "przedsiębiorstwa" w polskim prawie i jego skutki prawne, Opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.
 37. Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu