BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyn-Zarychta Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Inwestycje w ochronę zasobów wodnych w latach 1996-2008 - próba pomiaru efektywności
Investments in Water Protection in the Period 1996--2008 - an Attempt to Measure Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 611-620, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zasoby wodne, Inwestycje, Efektywność
Water resources, Investment, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy dynamiki oraz efektów inwestycji w ochronę zasobów wodnych w Polsce w latach 1996-2008. Ponadto podjęto próbę oceny efektywności wydatków inwestycyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej. Ocena sporządzona została jako analiza zmian rocznych oraz łączna - odnosząca się do perspektywy 30-letniej - oparta na danych prognozowanych.(abstrakt oryginalny)

The article analyses the dynamics and effects of water protection investments in Poland for years 1996-2008. The problem is followed by the attempt to measure investments outlays effectiveness by applying multi-criteria analysis. The assessment is made on year-to-year basis as well as using projected estimates of outlays and selected effects in 30-year perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Foltyn M., Wybrane aspekty inwestycji w ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, [w:] H. Henzel (red.), Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, AE w Katowicach, Katowice 2003.
  2. Kontogianni A. i in., The costs and benefits of implementing the European Urban Waste Water Directive in Greece, [w:] R. Brouwer, D. Pearce (eds.), Cost-Benefit Analysis and Water Resources Management, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2005.
  3. Mały Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2002, 2005 i 2009.
  4. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Ekonomia i Środowisko, 2003.
  5. Nowak M., Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka, AE w Katowicach, Katowice 2008.
  6. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 2008.
  7. Rocznik Statystyczny. Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa 1998; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2008; 2009.
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, DzU nr 32, poz. 284.
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, DzU nr 116 poz. 503.
  10. Sikora W. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu